Naše historie v datech

 • 1. červen 1992:  vznik Farní charity Polička - středisko Domácí péče (později Charitní ošetřovatelská služba, sídlila na ulici Pálená) ... Vzpomínání zakladatelky a první vedoucí poličské Charity si můžete přečíst zde.

Charitu vedla Jana Stodolová

 • Od září 1995 vedl Charitu Jan Stodola
 • rok 1997: zahájení provozu Denního stacionáře v Charitním domě II.

Charitu vedl Bc. Jan Stodola

Charitu vedl Ing. František Grundloch

 • 20. květen 2005: slavnostní zahájení provozu Denního stacionáře v nové budově (později Charitní dům I.) Domácí péče se stěhovala z ulice Smetanova do Charitního domu II.

Charitu vedla Mgr. Markéta Šafářová

 • květen 2006: zahájení činnosti Otevřených dveří (v Charitním domě I.)
 • 1. 6. 2007: Farní charita přejmenována na Oblastní charitu Polička. V souladu se zákonem 108/2006  Sb., se vymezily následující služby:
Denní stacionář se rozdělil dle míry postižení klientů na AC dílny a Denní stacionář
Domácí péče se rozdělila na Charitní ošetřovatelskou službu (zdravotní služba) a Charitní pečovatelskou službu (sociální služba)
Občanské poradenství se rozdělilo na Občanskou poradnu a Nízkoprahové denní centrum

 

 • září 2008: zahájil provoz terapeutický obchod Fimfárum (nejprve v Eimově ulici, o rok později v Masarykově 22.)

Ředitelku zastupovala Ing. Štěpánka Dvořáková

 • září 2010: vzniklo středisko Osobní asistence (v pronajatých prostorách a do pronajatých prostor přesídlily Otevřené dveře)
 • únor 2011: vzniklo středisko Šance pro rodinu (sídlilo v Charitním domě III.)
 • leden 2013: vznikla služba Centrum náhradní rodinné péče (sídlilo v Charitním domě III.)
 • 16. září 2013: vznikla dceřiná společnost Otachar, s. r. o. (sídlila v Charitním domě I.)
 • 6. září 2014: koupen pro Charitu další dům  Vrchlického čp. 10 (Charitní dům IV.)
 • 14. září 2014: zahájil činnost Domácí hospic sv. Michaela (sídlo v Charitním domě III.)
 • 20. 5. 2015: slavnostní zahájení provozu v Charitním domě IV. a vznik Cvičné kuchyně. Došlo k velkému přesouvání služeb z přeplněných budov a z podnájmů.
 • 31. ledna 2017: byla ukončena činnost společnosti Otachar, s. r. o.
 • 31. července 2017: koupen pro Charitu další dům Vrchlického čp. 16 (Charitní dům II.) - do něho přesídlila správa Charity a služby Šance pro rodinu, Centrum náhradní rodinné péče, Osobní asistence a Charitní pečovatelská služba
 • duben 2018: vzniká nová "Rukodělná" terapeutická AC dílna, dvě AC dílny se stěhují do Charitního domu IV. a v Charitním domě I. se uvolňuje celé první patro pro Denní stacionář
 • leden 2019: přesun Nízkoprahového denního centra do nových prostor v ulici Střítežská 399
 • 1. duben 2019: zahájen provoz konzultovny Občanské poradny v Bystrém

 Charitu vedla Mgr. Markéta Šafářová

 • 1. července 2019:  Z pozice ředitelky OCHP odchází Mgr. Markéta Šafářová a vedení poličské Charity se ujímá Mgr. Martin Dvořák 

                                                                                                                                                        Charitu vedl Mgr. Martin Dvořák

 • leden 2020: zahájena kompletní rekonstrukce Charitního domu IV. (Vrchlického čp. 10)
 • 1. července 2020: z pozice zástupce ředitele OCHP odchází Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková, novou zástupkyní ředitele je Petra Zahradníková 
 • červenec 2020: OCHP získává cenný dar od společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu MOBILITA (více zde). Vůz je určen pro poskytování služeb Charitní ošetřovatelské péče a Domácího hospice sv. Michaela, tedy služeb, které právě zdravotní péči zajišťují především terénním způsobem.
 • srpen 2020: v Charitním domě I. je instalována nová schodišťová plošina pro imobilní klienty služeb Denního stacionáře a AC dílen
 • Druhá polovina roku 2020 byla věnována intenzivním přípravám procesu rozdělení Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela na dvě samostatně organizované a samostatně fungující charitní služby.

 Charitu vedl Mgr. Martin Dvořák

 • 1. březen 2021: Osamostatňují se - Charitní ošetřovatelská služba a Domácí hospic sv. Michaela. Vedoucí a vrchní sestrou  CHOS je nadále Želmíra Plecháčková a zázemí této služby zůstává na CHaritním domě III. na ulici Vrchlického čp. 185. Vedoucí DHP sv. M. se stává nově příchozí Mgr. Jitka Kosíková. Tato služba se rozrůstá personálně a rozšiřuje svoji působnost do širšíh oregionu. Nově služba nachází svoje zázemí v Charitním dome IV. na ulici Vrchlivkého čp. 10.  
 • červenec 2021: Za přispění mnoha laskavých a štědrých jednotlivých dárců a také díky přispění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byl pro Domácí hospic sv. Michaela v Poličce zakoupen další osobní automobil. Služba tedy aktuálně disponuje dvěma vozy.
 • 1. září 2021: samostatnou službou se stává Půjčovna pomůcek, jejíž rozsah a šíře působnosti narůstá úměrně rozvíjejícímu se DHP sv. M. Vedoucí půjčovny se stává Šárka Pešinová. Administrativní zázemí půjčovny je v Charitním domě II. na ulici Vrchlického čp. 16, skladové prosotry půjčovna využívá napříč charitními objekty.  
 • 1. září 2021: osamostatňují se služby - AC dílny a Denní stacionář. Ve vedení AC dílen pokračuje Mgr. Jaroslava Trmačová, vedení Denního stacionáře se ujímá Milena Nedělová, DiS. Kompletní zázemí služby AC dílen je v Charitním domě I. na ulici Vrchlického čp. 22, služba DS se stěhuje do Charitního domu IV. na ulici Vrchlického čp. 10.     

Charitu vede Mgr. Martin Dvořák  

 • 21. března 2022: neoficiální vznik Centra duševního zdraví ve Svitavách (fyzické odtržení střediska od Otevřených dveří), zažádáno o vstup do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje, zahájen provoz v kanceláři ve Svitavách (nám. Míru)
 • 28. března 2022: zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia pro službu Domácí hospic sv. Michaela - za přispění individuálního dárce, pana Václava Flídra z Poličky a za finanční podpory Nadace Divoké Husy
 • 1.4.2022: nastoupila do nové funkce ředitelka RNDr. Eva Skalníková
                                                                                                                                  Charitu vede RNDr. Eva Skalníková