Naše historie v datech

Rok 1992

1. červen 1992:  vznik Farní charity Polička - středisko Domácí péče (později Charitní ošetřovatelská služba, sídlila na ulici Pálená)

Charitu vedla Jana Stodolová

Rok 1997

Charitu vedl Bc. Jan Stodola

Rok 1998

Charitu vedl Ing. František Grundloch

Rok 2005

 • 20. květen 2005: slavnostní zahájení provozu Denního stacionáře v nové budově (později Charitní dům I.) Domácí péče se stěhovala z ulice Smetanova do Charitního domu II.

Charitu vedla Mgr. Markéta Šafářová

Rok 2006

Rok 2007

 • 1. 6. 2007: Farní charita přejmenována na Oblastní charitu Polička. V souladu se zákonem 108/2006  Sb., se vymezily následující služby:
Denní stacionář se rozdělil dle míry postižení klientů na AC dílny a Denní stacionář
Domácí péče se rozdělila na Charitní ošetřovatelskou službu (zdravotní služba) a Charitní pečovatelskou službu (sociální služba)
Občanské poradenství se rozdělilo na Občanskou poradnu a Nízkoprahové denní centrum

Rok 2008

 • září 2008: zahájil provoz terapeutický obchod Fimfárum (nejprve v Eimově ulici, o rok později v Masarykově 22.)

Ředitelku zastupovala Ing. Štěpánka Dvořáková

Rok 2010

Rok 2011

 • únor 2011: vzniklo středisko Šance pro rodinu (sídlilo v Charitním domě III.)

Rok 2013

 • leden 2013: vznikla služba Centrum náhradní rodinné péče (sídlilo v Charitním domě III.)
 • 16. září 2013: vznikla dceřiná společnost Otachar, s. r. o. (sídlila v Charitním domě I.)

Rok 2014

 • 6. září 2014: koupen pro Charitu další dům  Vrchlického čp. 10 (Charitní dům IV.)
 • 14. září 2014: zahájil činnost Domácí hospic sv. Michaela (sídlo v Charitním domě III.)

Rok 2015

 • 20. 5. 2015: slavnostní zahájení provozu v Charitním domě IV. a vznik Cvičné kuchyně. Došlo k velkému přesouvání služeb z přeplněných budov a z podnájmů.

Rok 2017

Rok 2018

 • duben 2018: vzniká nová "Rukodělná" terapeutická AC dílna, dvě AC dílny se stěhují do Charitního domu IV. a v Charitním domě I. se uvolňuje celé první patro pro Denní stacionář

Rok 2019

 Charitu vedla Mgr. Markéta Šafářová

 • 1. července 2019:  Z pozice ředitelky OCHP odchází Mgr. Markéta Šafářová a vedení poličské Charity se ujímá Mgr. Martin Dvořák 

                                                                                                                                                        Charitu vedl Mgr. Martin Dvořák

Rok 2020

 • leden 2020: zahájena kompletní rekonstrukce Charitního domu IV. (Vrchlického čp. 10)
 • 1. července 2020: z pozice zástupce ředitele OCHP odchází Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková, novou zástupkyní ředitele je Petra Zahradníková 
 • červenec 2020: OCHP získává cenný dar od společnosti ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu MOBILITA (více zde). Vůz je určen pro poskytování služeb Charitní ošetřovatelské péče a Domácího hospice sv. Michaela, tedy služeb, které právě zdravotní péči zajišťují především terénním způsobem.
 • srpen 2020: v Charitním domě I. je instalována nová schodišťová plošina pro imobilní klienty služeb Denního stacionáře a AC dílen
 • Druhá polovina roku 2020 byla věnována intenzivním přípravám procesu rozdělení Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela na dvě samostatně organizované a samostatně fungující charitní služby.

 Charitu vedl Mgr. Martin Dvořák

Rok 2021

 • 1. březen 2021: Osamostatňují se - Charitní ošetřovatelská služba a Domácí hospic sv. Michaela. Vedoucí a vrchní sestrou  CHOS je nadále Želmíra Plecháčková a zázemí této služby zůstává na CHaritním domě III. na ulici Vrchlického čp. 185. Vedoucí DHP sv. M. se stává nově příchozí Mgr. Jitka Kosíková. Tato služba se rozrůstá personálně a rozšiřuje svoji působnost do širšíh oregionu. Nově služba nachází svoje zázemí v Charitním dome IV. na ulici Vrchlivkého čp. 10.  
 • červenec 2021: Za přispění mnoha laskavých a štědrých jednotlivých dárců a také díky přispění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byl pro Domácí hospic sv. Michaela v Poličce zakoupen další osobní automobil. Služba tedy aktuálně disponuje dvěma vozy.
 • 1. září 2021: samostatnou službou se stává Půjčovna pomůcek, jejíž rozsah a šíře působnosti narůstá úměrně rozvíjejícímu se DHP sv. M. Vedoucí půjčovny se stává Šárka Pešinová. Administrativní zázemí půjčovny je v Charitním domě II. na ulici Vrchlického čp. 16, skladové prosotry půjčovna využívá napříč charitními objekty.  
 • 1. září 2021: osamostatňují se služby - AC dílny a Denní stacionář. Ve vedení AC dílen pokračuje Mgr. Jaroslava Trmačová, vedení Denního stacionáře se ujímá Milena Nedělová, DiS. Kompletní zázemí služby AC dílen je v Charitním domě I. na ulici Vrchlického čp. 22, služba DS se stěhuje do Charitního domu IV. na ulici Vrchlického čp. 10.     

Charitu vede Mgr. Martin Dvořák