Naše historie

1. červen 1992:  vznik Farní charity Polička - středisko Domácí péče (později Charitní ošetřovatelská služba, sídlila na ulici Pálená)

Charitu vedla Jana Stodolová

rok 1997: zahájení provozu Denního stacionáře v Charitním domě II.

Charitu vedl Bc. Jan Stodola

rok 1998: zahájení provozu Krizového centra v Charitním domě II. (později se z něho vyvinula Občanská poradna a Nízkoprahové denní centrum

Charitu vedl Ing. František Grundloch

20. květen 2005: slavnostní zahájení provozu Denního stacionáře v nové budově (později Charitní dům I.) Domácí péče se stěhovala z ulice Smetanova do Charitního domu II.

Charitu vedla Mgr. Markéta Šafářová

květen 2006: zahájení činnosti Otevřených dveří (v Charitním domě I.)

1. 6. 2007: Farní charita přejmenována na Oblastní charitu Polička. V souladu se zákonem 108/2006  Sb., se vymezily následující služby:

září 2008: zahájil provoz terapeutický obchod Fimfárum (nejprve v Eimově ulici, o rok později v Masarykově 22.)

Ředitelku zastupovala Ing. Štěpánka Dvořáková

září 2010: vzniklo středisko Osobní asistence (v pronajatých prostorách a do pronajatých prostor přesídlily Otevřené dveře)

únor 2011: vzniklo středisko Šance pro rodinu (sídlilo v Charitním domě III.)

leden 2013: vznikla služba Centrum náhradní rodinné péče (sídlilo v Charitním domě III.)

16. září 2013: vznikla dceřiná společnost Otachar, s. r. o. (sídlila v Charitním domě I.)

6. září 2014: koupen pro Charitu další dům  Vrchlického čp. 10 (Charitní dům IV.)

14. září 2014: zahájil činnost Domácí hospic sv. Michaela (sídlo v Charitním domě III.)

20. 5. 2015: slavnostní zahájení provozu v Charitním domě IV. a vznik Cvičné kuchyně. Došlo k velkému přesouvání služeb z přeplněných budov a z podnájmů.

31. ledna 2017: byla ukončena činnost společnosti Otachar, s. r. o.

31. července 2017: koupen pro Charitu další dům Vrchlického čp. 16 (Charitní dům II.) - do něho přesídlila správa Charity a služby Šance pro rodinu, Centrum náhradní rodinné péče, Osobní asistence a Charitní pečovatelská služba

duben 2018: vzniká nová "Rukodělná" terapeutická AC dílna, dvě AC dílny se stěhují do Charitního domu IV. a v Charitním domě I. se uvolňuje celé první patro pro Denní stacionář

leden 2019: přesun Nízkoprahového denního centra do nových prostor v ulici Střítežská 399

1. duben 2019: zahájen provoz konzultovny Občanské poradny v Bystrém

 Charitu vedla Mgr. Markéta Šafářová