Šance pro rodinu

Jsme tým pracovníků, který se věnuje rodinám v obtížné nebo stresové životní situaci. Jsme tu pro matky a otce, kteří mají zájem najít řešení, nebo si jen chtějí o svých těžkostech promluvit. Pomáháme klientům se v této situaci zorientovat, podporujeme jejich schopnost situaci čelit a zvládat nebo ji řešit.

 

Kontakt

Šance pro rodinu
Mgr. Pavel Šimon, vedoucí služby
telefon: +420 733 676 736
email: %8Fh4bf6LTCy2W.cT-nBZd5kT-M
Vrchlického 16
572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00

Zastihnout nás můžete nejlépe po předchozí domluvě.

Cíle a principy služby

Cílem služby je profesionální psychosociální podpora rodiny, pomáhající předejít, zmírnit nebo zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.

Zásady poskytování služeb:

 • respektování svobody volby
 • individuální přístup
 • respekt k lidem s odlišnými názory a způsobem života
 • smysluplnost a podpora samostatnosti

Charakteristikou Šance pro rodinu je týmová a multidisciplinární spolupráce a důraz na odborné vzdělávání pracovníků a vnímání rodiny jako systému.

Pro koho je služba určená

Naše služba je tu pro rodiny s dětmi, otce a matky, těhotné ženy:

 • kteří jsou v obtížné, zátěžové nebo stresující životní situaci.
 • kteří usilují o obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Kapacita služby je 45 rodin za rok.

Kde péči poskytujeme

 • Službu nabízíme rodinám, které žijí v Poličce nebo spádových obcích do 30 km.
 • Služba může probíhat terénní formou (v domácnosti rodiny nebo na jiném vhodném místě) nebo ambulantně v naší konzultovně (Vrchlického 16, Polička)
 • Službu poskytujeme v těchto obcích:

Polička, Banín, Bělá nad Svitavou, Borová, Březiny, Bystré, Dětřichov, Hartmanice, Javorník, Jedlová, Kamenec u Poličky, Koclířov, Korouhev, Krouna, Květná, Lavičné, Nedvězí, Oldříš, Opatov, Opatovec, Pomezí, Proseč, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Skuteč, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Vítějeves.

Služba nabízí

Poskytujeme pomoc, podporu a informace v těchto oblastech:

 • výchova a vzdělávání
  • podpoříme Vás při nácviku péče o dítě
  • posílíme Vaše schopnosti nastavovat hranice ve výchově dětí
  • pomůžeme Vám i dětem nalézt vhodný systém učení a přípravy do školy
  • pomůžeme Vám s rozvržením domácích prací
 • kontakt se společenským prostředím
  • pomůžeme Vám vyhledat kontakt na vhodného odborníka
  • podpoříme Vás při složitých jednáních (škola, úřad, soud)
  • doprovodíme Vás k lékaři, psychologovi, do pedagogicko-psychologické poradny aj.
 • vztahy
  • budeme Vám naslouchat a rozhovorem pomůžeme k získání náhledu na Vaše obtíže
  • při schůzkách budeme pracovat na posílení sebevědomí členů rodiny
  • pomůžeme Vám s upevněním nebo zlepšením sourozeneckých a rodinných vztahů
  • podpoříme Vás i Vaše dítě při jeho návratu z ústavní výchovy zpět do rodiny
  • při komplikovaných vztazích mezi rodiči zajistíme obnovení a upevnění kotntaktu rodičů s dítětem
 • práva, povinnosti a osobní záležitosti
  • poradíme Vám v sociální oblasti a podpoříme Vás ve zvládání obtížné finanční situace
  • pomůžeme Vám při vyřizování pracovních a bytových záležitostí
  • poskytneme Vám podporu i v běžných osobních záležitostech, ve kterých se cítíte nejistí

Úhrada za službu

Poskytovaná služba je bezplatná.

Naše činnost je hrazena z prostředků státního rozpočtu, Pardubického kraje, z grantů a vlastních zdrojů OCHP.

Jak začít

 • Můžete si domluvit nezávaznou schůzku, napsat email vedoucímu služby nebo osobně navštívit středisko Šance pro rodinu
 • Uživatelem služby se stanete na základě ústní nebo písemné smlouvy
 • Schůzky jsou plánované po vzájemné předchozí domluvě s Vámi
 • K čemu se smlouvou s námi zavazujete?
  • Spolupracovat s námi a hledat společně řešení ke změně Vaší situace.
  • Hlásit nám změny, které mají vliv na poskytování služby
  • Dodržovat termín a čas naplánované schůzky.

Tým služby

vedoucí služby, sociální pracovník - Mgr. Bc. Pavel Šimon, tel: 733 676 736

zástupce vedoucího, sociální pracovnice - Mgr. Zuzana Mohelníková, tel: 730 167 860

sociální pracovnice – Bc. Vladimíra Kubátová, tel: 733 676 735

sociální pracovnice – Mgr. Markéta Šafářová, tel: 730 844 264

sociální pracovnice – Mgr. Jana Dvořáková, tel: 605 594 260

sociální pracovnice – Bc. Markéta Stodolová, tel: 731 672 598

Foto 13 - SAS

Registrovaná sociální služba Šance pro rodinu je poskytovaná dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

Registrační číslo služby: 4131779