Otevřené dveře

Jsme tým lidí, kteří věří, že každý člověk může žít šťastný a spokojený život bez ohledu na různá omezení.

Trápí Vás nebo Vaše blízké duševní potíže? Rádi Vám pomůžeme vzít život do svých rukou.  Zorientovat se v situacích, s nimiž si nevíte rady, žít samostatně a smysluplně podle svých představ a možností.

 

Kontakt

Otevřené dveře
Mgr. Jana Dobrovolná, vedoucí služby
telefon: +420 731 598 763
email: -_m%C%edTaxhTZhaa8FhTj
Tylova 248, 572 01 Polička
 

Provozní doba:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 15:30

Skupinové aktivity - Polička:

Čtvrtek 13:00 - 16:30 (dle aktuálního programu)

 

Cíle a principy služby

Cílem Otevřených dveří je podporovat lidi s duševními obtížemi myslet a žít sám za sebe.

 • Pomáháme hledat cestu, jak vést spokojený a nadějeplný život i přes potíže způsobené nemocí.
 • Podporujeme možnost žít v přirozeném prostředí, podle Vašich představ a možností.
 • Podporujeme samostatné rozhodování a chuť vzít zodpovědně život do svých rukou.
 • Pomáháme využívat Vaše silné stránky i nacházet oporu v okolí.
 • Šíříme informace o duševním zdraví.

Při spolupráci s Vámi je pro nás důležitá:

 • diskrétnost
 • respektující a partnerský přístup
 • individualizace služeb (tzn. pomoc šitá na míru podle Vašich přání a potřeb)
 • podpora samostatnosti a nezávislosti
 • pomoc v přirozeném prostředí a využívání zdrojů ve svém okolí

V Otevřených dveřích se věnujeme osvětě v oblasti duševního zdraví.

Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři a dalšími zdravotnickými zařízeními, opatrovníky, zástupci obcí, sociálními a komunitními službami a organizacemi, zaměstnavateli, úřady…

Pro koho je služba určená

Otevřené dveře jsou tu pro lidi z Poličska a Litomyšlska, kteří se kvůli duševním potížím nebo onemocnění dostali do složité životní situace.

Jsme tady:

 • pro lidi, které trápí deprese, úzkosti a jiné duševní potíže a onemocnění
 • pro lidi, kteří řeší duševní problémy svých blízkých
 • pro lidi, kteří se kvůli duševním potížím dostali do náročné situace, s níž si neví rady, potřebují se zorientovat a podpořit v samostatném a spokojeném životě

Kde službu poskytujeme

Službu poskytujeme podle Vaší situace a potřeb:

 • v sídle Otevřených dveří v Poličce (Tylova 248)
 • na jiných místech dle domluvy (v domácnosti, u lékaře, na úřadě, v obchodě aj., tzv. terénní forma)

Služba nabízí

V Otevřených dveřích nabízíme podporu a pomoc v různých životních situacích prostřednictvím společných konzultací, poradenství, doprovodů, nácviků, podpory sociálních kontaktů, zajištěním návazných služeb apod.

Můžeme Vám pomoci např.:

 • se zvládáním svého onemocnění a hledáním vhodné pomoci
 • v mezilidských vztazích, kontaktu s rodinou, opatrovníkem, sousedy
 • s vyřizováním úředních záležitostí (dávky, důchody, doklady…)
 • s finančním hospodařením
 • v oblasti bydlení a zvládáním péče o domácnost
 • s hledáním a udržením si zaměstnání
 • se zprostředkováním různých služeb včetně zdravotní péče
 • v oblasti společenského uplatnění
 • s dalšími činnostmi potřebnými v každodenním životě (volnočasové aktivity, péče o sebe a blízké, využívání veřejných služeb)

Úhrada za službu

Podpora služby Otevřené dveře je ze zákona bezplatná.

Služba nehradí náklady za další aktivity, které mohou při jejím poskytování vzniknout (doprava, vstupné na výlety, exkurze apod.).

Jak získat podporu

Oslovit nás můžete sami telefonicky, e-mailem, dopisem, na sociálních sítích. Kontaktovat nás můžete i s pomocí svých blízkých (rodina, přátelé, lékař, opatrovník).

Můžete se na nás obrátit i v případě, že pomoc potřebuje někdo ve Vašem okolí. Rádi Vám sdělíme všechny potřebné informace.

Vzájemná spolupráce probíhá na základě ústní či písemné dohody. Ze společné dohody vyplývá:

 • jakou konkrétní podporu od nás potřebujete
 • jak bude vypadat naše spolupráce k řešení Vaší situace
 • způsob domluvy na místě a času společných schůzek
 • vzájemné informování se o změnách ve spolupráci, schůzkách apod.

Tým Otevřených dveří

Mgr. Jana Dobrovolná, vedoucí služby

tel.: 731 598 763, e-mail: 58AkO2e8~hIy2.56LTCy2W.cT-nBZd5kT-M

Mgr. Lucie Dvořáková, zástupce vedoucí, sociální pracovnice

tel.: 730 169 191, e-mail: 7npsVW8n-knu5f56LTCy2W.cT-nBZd5kT-M

Bc. Jaroslav Trávníček, sociální pracovník a pracovní konzultant

tel.: 732 413 715, e-mail: 58Ey9-5nTmEk..~90dm%C%edTaxhTZhaa8FhTj 

Bc. Jakub Fric, sociální pracovník

tel.: 734 784 491, e-mail: 58xESW-j4-m%C%edTaxhTZhaa8FhTj

Romana Zelendová, peer konzultantka

tel.: 603 360 638, e-mail: ~hzk4Z2r0erxU~l7VX~z5-2%65pk87j7%5pJ

 

 

Registrovaná sociální služba Otevřené dveře je poskytovaná dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální rehabilitace).

Registrační číslo služby: 3049345