Kontakty

Denní stacionář Polička

Tel.: 734 683 073
Vrchlického 10, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Milena Nedělová, DiS. - vedoucí Denního stacionáře
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: Svoz do zařízení a zpět charitním vozidlem upraveným pro klienty upoutané na invalidní vozík.

MAS  - logo OP

Projekt: Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009187 je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénních i ambulantních sociálních služeb v ORP Polička.

PA040244   Denní stacionář

Posláním Denního stacionáře je udržování a rozvíjení schopností lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich začleňování do společnosti.

  • Je místo, kde se během dne postaráme a nabídneme program dospívajícímu nebo dospělému člověku s mentálním postižením.

  • Slouží lidem se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením ve věku od 14ti let z regionu Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko.

  • Pracují s nimi odborně způsobilí pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.

  • Služby Denního stacionáře hradí klient podle ceníku:

  • Je otevřený každý pracovní den od 7 do 15 hodin.
  • Budova Denního stacionáře je vybavena plošinou pro vozíčkáře, bezbariérovým WC a bezbariérovou koupelnou.

Více informací ZDE

Denní stacionář je provázán s dalšími charitními službami.

Denní stacionář podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři

Seznam lidí

Milena Nedělová, DiS. - vedoucí Denního stacionáře
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička