Projekty EU

Oblastní charita Polička je nezisková organizace. Svoji sociální činnost financuje z těchto základních zdrojů:

Evropská unie

 

Investiční projekt pro Denní stacionář, Osobní asistenci, Charitní pečovatelskou službu, Občanskou poradnu, Šanci pro rodinu, Otevřené dveře

000330_05_005226

Projekt: Nová energie pro OCH Polička, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016526 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénních i ambulantních sociálních služeb v působnosti OCH Polička.

Investiční projekt pro Denní stacionář a Osobní asistenci

MAS  - logo OP

Projekt: Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009187 je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénních i ambulantních sociálních služeb v ORP Polička.

Investiční projekt pro Osobní asistenci

000330_05_005226

Projekt: Pořízení automobilů pro Osobní asistenci, registrační číslo projektu: CCZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017018 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření terénní sociální služby Osobní asitence na území MAS Poličsko.

 


Investiční projekt pro Charitní pečovatelskou službu, Šanci pro rodinu a Otevřené dveře

MAS  - logo OP

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0008726 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízením automobilů pro Oblastní charitu Polička docílíme rozšíření terénní sociální služby na území MAS Poličsko.

Investiční projekt pro Osobní asistenci

MAS  - logo OP

LOGO MAS Poličsko

Projekt: Pořízení automobilů pro Osobní asistenci, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017018 je spolufinancován Evropskou unií. 

Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička, středisko Osobní asistence na zajištění terénní sociální služby. Pořízeno z programu 16. výzvy IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím MAS Poličsko. 

Projekt pro sociální služby - Nová energie pro OCH Polička

MAS  - logo OP

Projekt: Nová energie pro OCH Polička, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016526

Pořízeno z programu REACT- EU, výzva č. 101. IROP - Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností - SC 6.1.. Spolufinancováno Evropskou unií. 

Cílem projektu je pořízení automobilů pro zajištění terénních sociálních služeb.