Projekty Oblastní charity Polička podpořené Evropskou unií

 

MAS  - logo

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0008726 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízením automobilů pro Oblastní charitu Polička rozšířit terénní sociální služby Otevřené dveře, Charitní pečovatelská služba a Šance pro rodinu na území MAS Poličsko.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo OPZ barevné

Projekt: Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007489 je spolufinancován Evropskou unií.

Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo OPZ barevné

Projekt: Rozvoj sociálně aktivizačních služeb v Pardubickém kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007762 je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rodiny jako celku, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno jejich sociální začleňování.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás