Kontakty

Charitní pečovatelská služba Polička

Tel.: 731 598 814, 730 167 861
Vrchlického 10, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Bc. Karel Indruch - vedoucí Charitní pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

MAS  - logo OP

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0008726 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízením automobilů pro Oblastní charitu Polička rozšířit terénní sociální služby na území MAS Poličsko.

PA040302  Charitní pečovatelská služba

Posláním Charitní pečovatelské služby je ulehčit lidem složitou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením či vysokým věkem a zabezpečit jim prožití důstojného a pokojného života v prostředí domova. Tato pomoc směřuje k obyvatelům Poličky a okolních obcí, které naší činností podporujeme v zachování jejich přirozených vztahů s rodinou a místním společenstvím.

  • Služba je individuální pomoc pečovatelky konkrétnímu zdravotně znevýhodněnému člověku v jeho přirozeném prostředí, kde tuto pomoc potřebuje poskytnout, tedy především doma.
  • Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností, lidem s tělesným nebo mentálním postižením, dlouhodobě nemocným z Poličky a okolních obcí. Služba pomáhá také umírajícím, kteří chtějí svůj život uzavřít doma.
  • Službu poskytují  pracovnice v sociálních službách (pečovatelky) s odborným vzděláním. Pečovatelka přijede v dohodnutý čas nejčastěji přímo do domácnosti klienta, kde vykoná pečovatelské úkony, které si klient nasmlouval. Obvykle poskytujeme péči v rozsahu 15 min do 1,5 hodiny.
  • Na služby Charitní pečovatelské služby si klient přispívá podle ceníku:
  • Charitní pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6 hodin do 20 hodin; v sobotu, neděli a ve svátky od 6 do 10 hodin a od 16 do 20 hodin nebo v jiný čas dle dohody.
  • Vedoucí nebo sociální pracovník jsou dostupní na telefonu v pracovní dny od 7 do 18 hodin.

Více informací ZDE

Na Charitní pečovatelskou službu navazují další charitní služby.

Charitní pečovatelskou službu podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři

Seznam lidí

Mgr. Bc. Karel Indruch - vedoucí Charitní pečovatelské služby
Lucie Lněničková - zástupce vedoucího OA a CHPS
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička