Nízkoprahové denní centrum

Každý z nás se někdy může ocitnout v krizi, ztratit domov nebo zázemí.

Nízkoprahové denní centrum poskytuje okamžitou a účinnou pomoc, primární péči lidem, kteří se na nás obrátí a jsou v obtížné situaci.

 

 

Kontakt

Nízkoprahové denní centrum
Mgr. Jana Flídrová, vedoucí služby
telefon: +420 731 598 812, +420 461 723 758
email: -ikxU14WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Střítežská 399, 572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Pátek: 8:00 - 13:00

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 8:00 - 13:00

 

Cíle a principy služby

Cílem služby je stabilizace klienta, zajištění jeho základních potřeb v nezbytném rozsahu (strava, hygiena, ošacení) a podpora a motivace klienta k aktivnímu řešení vlastní situace.

 

 

Naše zásady:

 

 • otevřenost každému příchozímu
 • snadná dostupnost služby: místně, časově, finančně
 • individuální přístup a respekt k lidem s odlišným způsobem života a k jejich specifickým sociálním návykům
 • respekt k informovanému rozhodnutí uživatele
 • efektivita (okamžitá pomoc)
 • kvalita, bezpečnost a diskrétnost poskytovaných služeb
 • spolupráce s dalšími odborníky a zařízeními v regionu

Pro koho je služba určená

 • Služba je určená lidem bez domova nebo osobám žijícím v obtížných bytových a sociálních podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a sociální stabilitu.

Maximální kapacita služby jsou 2 uživatelé v jeden okamžik.

Kde službu poskytujeme

 • Služba je poskytována na adrese Střítežská 399, Polička tzv. ambulantní (docházkovou) formou.

Služba nabízí

 • zázemí pro provedení osobní hygieny a výměnu oblečení a prádla
 • možnost odpočinku a poskytnutí jídla a nápoje
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (rozhovor s pracovníkem, konzultace problémů uživatele, podpora v řešení situace, zprostředkování kontaktu s úředníky aj.)

Doplňkově Nízkoprahové denní centrum nabízí:

 

 

 • poskytování ošacení z humanitárního šatníku
 • praní osobního prádla uživatelů

Úhrada za službu

 • Poskytované služby, včetně doplňkových jsou bezplatné.
 • Za využití nabídky šatstva a praní prádla mohou uživatelé – podle svojí situace – přispět dobrovolným příspěvkem, který je v symbolické výši. Lidem bez finančních prostředků jsou doplňkové služby poskytnuty zdarma.

Jak službu využít

 • V provozní době navštivte prostory Nízkoprahového denního centra (NDC) nebo si telefonicky domluvte návštěvu.
 • Pracovníci NDC Vám předají všechny potřebné informace a seznámí Vás s pravidly provozu centra. Při své první návštěvě v NDC předkládáte občanský průkaz nebo obdobný doklad, z kterého jsou patrny identifikační údaje osoby.
 • Službu není možné poskytnout osobě, která se pod vlivem alkoholu nebo jiných toxických látek chová agresivně nebo v rozporu s pravidly chování klientů v Nízkoprahovém denním centru.

Tým Nízkoprahového denního centra

Mgr. Jana Flídrová, vedoucí služby

tel.: 731 604 683, e-mail: 58AkO4baZkBFRYUS_hyhY929WkvDRc29g

Bc. Stanislav Větrovský, sociální pracovník, pověřený řízením provozu

tel.: 731 598 812, e-mail: %mnxZcb7c5Io-ben%dLjGKfg75uuO15j4mnCO1p

Registrovaná sociální služba Nízkoprahové denní centrum je poskytovaná dle § 61 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Registrační číslo služby: 5303856