Dobrovolnické centrum

 

Staň se

DOBROVOLNÍKEM

pod Oblastní charitou v Poličce ... a

"DARUJ KOUSEK SEBE"

"Dobrovolníci nejsou placeni - ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení."
(Mahátma Gándhí)

 

 

 

 

Kontakt

Jana Poliačiková,
vedoucí dobrovolnického centra
telefon: +420 737 501 941
email: dobrovolnicke.centrum@pol.hk.caritas.cz
Vrchlického 16, 572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Neděle - Svátky: dle potřeby a možností

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 8:00 - 16:00

 

Kdo jsme a co děláme

 • Dobrovolnické centrum Oblastní charity Polička je akreditováno Ministerstvem vnitra od 1. 1. 2022.
 • Zaměřujeme se na dobrovolnickou činnost, která se věnuje pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoci při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí.
 • Vyhledáváme a připravujeme budoucí dobrovolníky pro dobrovolnou činnost v Oblastní charitě Polička i v přijímajících organizacích (rozlišujeme dobrovolníky krátkodobé a dlouhodobé).
 • Koordinujeme dobrovolnické aktivity.
 • Pořádáme jednorázové akce pro svoje klienty a pro širokou veřejnost.

Kdo je dobrovolník

 • Dobrovolníkem je člověk, který chce pomáhat a rozhodne se, že ve svém volném čase bude pomáhat druhým bez nároku na odměnu.
 • Dobrovolník by měl mít alespoň 18 let (od 16 let se lze zapojit se souhlasem rodičů).

Co dobrovolník získá

 • Pocit užitečnosti a smysluplně strávený volný čas.
 • Poznání nových lidí.
 • Rozvine svou schopnost pomáhat druhým a naslouchat jim.
 • Potvrzení o vykonání dobrovolné služby (pro potřeby praxe).
 • Zaškolení, instruktáž a pojištění dobrovolníků.
 • Supervizní setkání s odborníkem.

Kde dobrovolnictví nabízíme

 • Ve střediscích Oblastní charity Polička (krátkodobá i dlouhodobá dobrovolnická služba).
 • V přijímajících organizacích (krátkodobá i dlouhodobá dobrovolnická služba), kterými jsou: 
  • Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička,
  • Svazek obcí AZASS Polička (sociální služby),
   • Domov pro seniory Polička
   • Domov pro seniory Bystré
  • Centrum sociálních služeb Bystré,
  • Pečovatelská služba DOMOV Bystré o.p.s.,
  • Rodinné centrum Podané srdce v Poličce z.s.
  • Středisko výchovné péče Svitavska ALFA v Poličce
  • Charita Polička

V roce 2022 bylo naše Dobrovolnické centrum finančně podpořeno Pardubickým krajem a Ministerstvem vnitra ČR.

MVČRPardubický kraj