Kontakty

Osobní asistence Polička

Tel.: 731 598 814, 730 167 861
Vrchlického 10, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Bc. Karel Indruch - vedoucí Osobní asistence
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

MAS  - logo OP

Projekt: Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009187 je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénních i ambulantních sociálních služeb v ORP Polička.

PA040291   Osobní asistence

Poslání: Osobní asistence Oblastní charity Polička podporuje uživatele služeb z Poličky a spádových obcí v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí. Služba osobní asistence pomáhá se vším, co člověk pro své postižení nemůže zvládnout sám, s cílem umožnit mu žít plnohodnotný život.

  • Je služba s intenzivní a individuální pomocí osobního asistenta konkrétnímu zdravotně postiženému člověku v prostředí, kde tuto pomoc potřebuje poskytnout.
  • Slouží dětem od 3 let, dospělým lidem a seniorům, kteří pro svůj handicap nebo zdravotní omezení potřebují pomoc druhé osoby a žijí v Poličce a okolních obcích a jejich rodinám a blízkým, aby mohli chodit do práce či z bytu odejít.

  • Službu poskytují  pracovnice v sociálních službách vzdělávané v problematice osobní asistence, a to přímo u klienta doma nebo tam, kde klient potřebuje, aby s ním osobní asistent byl.

  • Na služby Osobní asistence si klient přispívá podle ceníku:

  • Služba osobní asistence je poskytována v pracovní dny od 7 hodin do 18 hodin. Po předchozí domluvě je možné službu poskytnout i v jiný čas, o víkendech a svátcích podle personálních možností střediska.
  • Vedoucí nebo sociální pracovník jsou dostupní na telefonu v pracovní dny od 7 do 18 hodin.

Více informací ZDE

Na Osobní asistenci navazují další charitní služby.

Osobní asistenci podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři

Seznam lidí

Mgr. Bc. Karel Indruch - vedoucí Osobní asistence
Lucie Lněničková - zástupce vedoucího OA a CHPS
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička