Kontakty

Domácí hospic sv. Michaela Polička

Tel.: 731 598 819
Vrchlického 185, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Jitka Kosíková - vedoucí služby, zdravotní sestra a projektová manažerka Domácího hospice sv. Michaela
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

houses-1719055__340 png   Domácí hospic sv. Michaela

Domácí hospic sv. Michaela poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v pokročilém stádiu onemocnění v jeho vlastním sociálním prostředí, kde si nemocný přeje strávit závěr svého života. Přijetí do péče hospice indikuje náš lékař.

Podmínky přijetí do péče Domácího hospice sv. Michaela

 • Nevyléčitelně nemocný v pokročilém stádiu nemoci, má před sebou odhadovou prognózu v řádu týdnů.
 • Nemocný pobývá na území okresu Svitavy. V ostatních případech o přijetí do péče budeme rozhodovat individuálně.
 • Zajištění celodenní přítomnosti pečujícího (tedy 24 hodin denně), který je připraven se o nemocného starat.

Jak o péči požádat

 • O péči může zažádat nemocný sám, rodina nemocného nebo lékař nemocného.
 • Zažádat je možné telefonicky v pracovní dny 8-16 na číslo 731 598 819.  
 • Můžete také vyplnit FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PÉČI a zaslat ji na email: hospic@pol.hk.caritas.cz
 • Sestra Domácího hospice se vám ozve do druhého pracovního dne.

Domácí hospic sv. Michaela nabízí

 • Poté, co obdržíme vaši žádost o péči Domácího hospice, se s vámi do dvou pracovních dnů spojí sestřička hospice a bude s vámi domlouvat první návštěvu u pacienta.
 • Na první návštěvu přijede lékař a zdravotní sestra Domácího hospice. V případě, že lékař indikuje přijetí do péče hospice, podepíšeme s nemocným, případně s rodinou Informovaný souhlas s péčí Domácího hospice sv. Michaela. Lékař nastaví potřebnou medikaci a vytvoří spolu s nemocným jeho plán péče.
 • Dostanete telefonní kontakt na Domácí hospic sv. Michaela, kde se dovoláte naší zdravotní sestře 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Na telefonní číslo můžete volat kdykoliv v případě, že se stav vašeho blízkého změní. Sestra koordinuje péči o pacienta a je v úzkém kontaktu s našimi lékaři. Zdravotní sestra je s vámi v pravidelném telefonním kontaktu a domlouvá s vámi návštěvy u nemocného. Ty se odvíjejí podle aktuálního stavu nemocného.
 • Náš tým se mimo lékařů a zdravotních sester skládá také ze sociálního pracovníka, psychoterapeutů a duchovních. Společně vám nabízíme podporu v péči o vašeho blízkého.
 • Po přijetí do péče vám do 5-ti pracovních dnů zavolá náš sociální pracovník, sepíše s vámi smlouvu o poskytování péče Domácího hospice sv. Michaela a nabídne vám pomoc s podáváním žádostí o příspěvek na péči či jeho navýšením, případně vám může pomoci hledat další podporu v péči.
 • K dispozici máte naši půjčovnu pomůcek, které vám mohou ulehčit péči o nemocného v závěru života. Přehled pomůcek a ceník půjčovného naleznete zde.

Platba multidisciplinární péče Domácího hospice sv. Michaela

Zdravotní služba sester je hrazena ze zdravotního pojištění. Služby dalších profesí a ostatní služby související s péčí hradíme z darů, z výtěžku Tříkrálové sbírky, z výtěžku veřejné sbírky "Mé přání je zůstat doma", z dotací a grantů.

Domácí hospic sv. Michaela mohou doplnit další navazují charitní služby.

 

Domácí hospic sv. Michaela podporuje:

Tříkrálová sbírka, veřejná sbírka "Mé přání je zůstat doma", nadace a dárci.

Cesta s domky DHPpng

 

 

Seznam lidí

Jaroslava Šestáková - zdravotnický pracovník
Mgr. Jitka Kosíková - vedoucí služby, zdravotní sestra a projektová manažerka Domácího hospice sv. Michaela
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička