Kontakty

Domácí hospic sv. Michaela Polička

Tel.: 731 598 817, 461 722 218
Vrchlického 185, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Želmíra Plecháčková - vrchní sestra Domácího hospice sv. Michaela
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

PA040281   Domácí hospic sv. Michaela

  • Domácí hospic poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v jeho domácím prostředí a podporu jeho nejbližších.

  • Služba je určena lidem v terminálním stádiu nemoci z Poličky a obcí Borová, Březiny, Jedlová, Korouhev, Lačnov, Lubná, Pustá Rybná, Sádek, Sebranice, Stašov, Telecí, kteří si přejí svůj život uzavřít doma a jejich blízkým a pečujícím.

  • Péči zajišťuje hospicový tým složený z lékařů, speciálně proškolených a v paliativní péči vzdělávaných zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeutů a duchovních.

  • O přijetí nemocného do domácího hospice rozhoduje lékař hospice na základě podané žádosti a informovaného souhlasu nemocného.

  • Zdravotní ošetření je hrazeno ze zdravotního pojištění. Oblastní charita Polička má uzavřenu smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP. Služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tzn. služby lékaře, práce psychoterapeuta a sociálního pracovníka, hradí Oblastní charita Polička z výtěžku Tříkrálové sbírky.

  • Hospicová služba funguje  sedm dnů v týdnu v domácnosti pacienta.

Více informací ZDE

Domácí hospic sv. Michaela mohou doplnit další navazují charitní služby.

Domácí hospic sv. Michaela podporuje:

Tříkrálová sbírka, nadace a dárci

 

 

Seznam lidí

Mgr. Jitka Kosíková - zdravotní sestra a projektová manažerka Domácího hospice sv. Michaela
Želmíra Plecháčková - vrchní sestra Domácího hospice sv. Michaela
Jaroslava Šestáková - správce půjčovny pomůcek
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička