Nová vozidla 2022

Hyundai Ioniq a Peugeot 508

Hyundai Ioniq a Peugeot 508

Dotace na pořízení vozidel činila 95 % pořizovací ceny aut, zbylých 5 % dofinancovala Oblastní charita Polička z vlastních zdrojů. Tato dotační výzva kladla na žadatele vysoké nároky, zejména na limity emisní spotřeby. Pořízená vozidla jsou proto na hybridní pohon.    

Bylo pořízeno 9 vozů Hyundai Ionig a 1 vůz Peugeot 508. 

Pořízeno z programu REACT- EU, výzva č. 101. IROP - Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností - SC 6.1.

Název projektu: Nová energie pro OCH Polička

Číslo projektu:
CZ.06.6.127/0.0/
0.0/21_124/0016526

Ford Fiesta

Ford Fiesta

Tato auta využívá středisko Osobní asistence. Celkové výdaje činily 1 003 158 Kč, výše finančních prostředků poskytnutých z dotace je 953 000 Kč. Z vlastní zdrojů Charita Polička doplatila 5 % ceny vozidel.

Celkem byly pořízeny 3 vozy Ford Fiesta. 

Pořízeno z programu 16. výzvy IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím MAS Poličsko.

Projekt:
Pořízení automobilů pro Osobní asistenci, registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0017018
je spolufinancován Evropskou unií.

Renault Traffic

Renault Traffic

Pro střediska Denní stacionář a AC dílny byl pořízen devítimístný Renault Traffic. Pro dopravu klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením je toto auto využíváno každodenně. Je vybaveno plošinou určenou pro cestovatele na invalidním vozíku.

Z dotace hrazeno 75 % pořizovací ceny vozidla, zbylých 25 % z vlastních zdrojů Oblastní charity Polička. Pořízeno bylo 1 devítimístné vozidlo Renault Traffic.  

Pořízeno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, výzva č. 11 (výzva MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022, Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb). 

O nákupu vozidel pro terénní služby 

Oblastní charita Polička obnovuje vozový park. Nová auta se podařilo pořídit díky několika dotačním projektům.

Příprava dotačních projektů a postupná obnova vozového parku nebyla snadná. Příprava jednotlivých žádostí probíhala už od roku 2020 a nová auta jsme začali využívat ve druhé polovině roku 2022. Každý projekt kladl podmínky na to, jaká auta můžeme pořídit. Výběr byl navíc zkomplikován dostupností vozů, protože nákup musel proběhnout v době, kdy pandemická situace znesnadnila dostupnost aut na trhu. Jednou z podmínek byly například stanovené emisní limity, některá nová auta jsou tedy hybridní, aby splňovala ekologické požadavky. Do všech aut jsme pořídili GPS systémy, aby zaznamenávaly cesty jednotlivých vozidel a jízdy tak byly co nejefektivnější. 

Nová auta jsou pro nás především prostředkem, jak se dostat za pacienty a klienty v širém okolí. Řádně připravené a schválené dotace ale považujeme také za ujištění, že terénní služby naší charity poskytují kvalitní péči a že i díky pracovitosti jednotlivých týmů se nám podařilo projekty na nákup vozidel řádně připravit, odůvodnit a realizovat. Tak spoustu šťastných kilometrů!

 

Kdo bude s novými auty jezdit? 

S vozidly pořízenými z dotačních programů určených sociálním službám nesmí jezdit naše zdravotnické týmy. Proto v nových autech neuvidíte zdravotní sestřičky z Domácího hospice sv. Michaela ani z Domácí zdravotní péče. I pro ně jsou však auta nezbytnou součástí výpravy za pacienty. Vozový park se tak snažíme obnovovat průběžně s přispěním dárců, sponzorů, ostatních grantových programů nebo třeba z podpory z Tříkrálové sbírky. 

 • Osobní asistence 
  • Jezdí za svými klienty po celém Poličsku.
 • Otevřené dveře 
  • Pomáhají lidem s duševním onemocněním po celém Poličsku a Litomyšlsku.
 • Centrum duševního zdraví
  • Centrum duševního zdraví sídlí ve Svitavech a pomáhá lidem s těžším duševním onemocněním a jejich blízkým. Za svými klienty jezdí po celém okrese Svitavy.
 • Občanská poradna
  • Na Občanskou poradnu se může obrátit kdokoli. Poskytuje služby v Poličce, Litomyšli a Bystrém. V případě potřeby jezdí tým Občanské poradny za svými uživateli i do terénu. 
 • Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče
  • Pomoc a podporu rodinám poskytují tato střediska terénní formou. 
 • Sociální pracovník z Domácího hospice sv. Michaela
  • Multidisciplinární tým tvoří také sociální pracovník nebo duchovní, kteří nejenom lidem v posledních chvílích života, ale i jejich pečujícím blízkým pomáhají zvládat těžkosti a věnují se například i pozůstalostní péči.
 • Denní stacionář a AC dílny
  • Pro klienty těchto středisek je určeno svozové vozidlo Renault Traffic.

 

Partneři projektů

 

IROP a MMR

Projekt: Nová energie pro OCH Polička
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016526LOGO MAS PoličskoIROP a MMR

Projekt: Pořízení automobilů pro Osobní asistenci, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017018 je spolufinancován Evropskou unií.


Ministerstvo prace a socialnich veci

Projekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, výzva č. 11 (výzva MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022, Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb).