Veřejná sbírka Mé přání je zůstat doma

Mé přání je zůstat doma - tato veřejná sbírka je zahájena 1. 11. 2020

ÚČEL SBÍRKY:

Veřejná sbírka "Mé přání je zůstat doma" je určena pro potřeby služby Domácího mobilního hospice sv. Michaela - na investiční a neinvestiční vybavení (vybavení zázemí DHP, vybavení zdravotními pomůckami a potřebami, vozidlo apod.), na provozní náklady DHP, osobní náklady DHP (lékař, zdravotní sestry, sociální pracovní, psycholog, duchovní).

Me prani je zustat doma

Naše současné kapacity Domácího hospice sv. Michaela jsou v zajišťování této služby značně limitované. Vnímáme přitom velkou potřebnost a narůstající zájem o poskytování služby, která umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední chvíle života ve svém přirozeném, domácím prostředí, v okruhu svých blízkých. Službu, která tak může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí, utrpením a trýznivou lhostejností. Domácí hospic sv. Michaela nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a v případě zájmu také  duchovního. Poskytuje nemocnému paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Nabízí  poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti.

Veřejná sbírka Mé přání je zůstat doma:

  • je osvědčena 14. 10. 2020 Krajským úřadem Pardubického kraje, č.j.: KrÚ 76239/2020
  • je zahájena 1. 11. 2020
  • vyúčtování veřejné sbírky zde
  • kontrola veřejné sbírky z 25. srpna 2022 zde

Veřejná sbírka Mé přání je zůstat doma má zřízen zvláštní bankovní účet u České spořitelny a.s. s číslem:

5918409339/0800

VAŠEHO PŘÍSPĚVKU PRO ÚČEL TÉTO VEŘEJNÉ SBÍRKY

SI VELICE VÁŽÍME A ZE SRDCE DĚKUJEME.

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

 1. Převodem z účtu na výše uvedený sbírkový účet.

Pokud uvedete svoje jméno a adresu, na dar od 500 Kč výše Vám zašleme potvrzení pro daňové účely.

2. Kontaktujte kteréhokoliv pracovníka Oblastní charity Polička.

Bude Vám prostředníkem při předání daru a zajistí potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. 

3. Můžete nás v této věci také kontaktovat na tel. 461 725 552.

Budeme Vám prostředníkem při předání daru a zajistíme potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. 

 

Stav konta veřejné sbírky ke dni 8. února 2021

Rozvoj poličského Domácího hospice sv. Michaela je spjat s veřejnou sbírkou „Mé přání je zůstat doma“, která byla spuštěna 1. listopadu 2020. Jsme nesmírně vděčni za pochopení a podporu, které dárci smyslu a potřebnosti této služby věnují. Přírůstky darů na účtu veřejné sbírky to dokazují. K datu 8. února 2021 činí výtěžek 461 tisíc Kč. Provoz a fungování hospicové služby si sice bude žádat částky mnohokrát vyšší, naše vděčnost za Vaši dárcovskou přízeň a za postupné přírůstky darů je však veliká a upřímná. Domácí hospicová péče je službou poskytovanou pacientům a jejich rodinám zdarma. Služba je hrazena z příspěvků zdravotních pojišťoven, příspěvků nadací z příspěvků nespočtu individuálních dárců (právě v rámci veřejné sbírky Mé přání je zůstat doma a Tříkrálové sbírky). Tato Vaše štědrost a vědomí Vaší blízkosti jsou stavebním kamenem našeho charitního díla.

Děkujeme všem dárcům.