Kdo jsme

KAŽDÝ ČLOVĚK JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ

Posláním Oblastní Charity Polička je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a v aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné situaci.

Statutární orgán

Ředitel Mgr. Martin Dvořák a zástupkyně ředitele Petra Zahradníková

  • Sídlo: Vrchlického 16, Polička 572 01
  • Datová schránka: ygpva9m
  • IČ: 49325515

Bankovní spojení:

  • 351105664/0600 Moneta Money bank, a. s. (provozní účet)
  • 3649100309/0800 Česká spořitelna, a. s. (provozní účet)
  • 3660304329/0800 Česká spořitelna, a. s. (darový - veřejná sbírka Dům pro Charitu) - veřejná sbírka ukončena pro splnění účelu
  • 4409185379/0800 Česká spořitelna, a. s. (darový - veřejná sbírka Projekt charitní dům)

Právní forma

Oblastní charita Polička je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Kam patříme

Oblastní charita Polička je nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou poskytující sociální a zdravotnické služby.  Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Pomáháme od 1. ledna 1992 občanům města Poličky a okolních obcí a některé sociální služby také občanům regionu Litomyšlska a Svitavska. Jsme součástí Charit Diecézní katolické charity Hradec KrálovéCharity Česká republika. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu - Caritas Europa.

Organizační struktura

Schéma OCHP

Služby, které poskytujeme najdete ZDE

Základní dokumenty

O naší historii se dočtete ZDE