Kontakty

Otevřené dveře Polička

Tel.: 731 598 763, 730 169 191
Tylova 248, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Dobrovolná - vedoucí Otevřených dveří
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

MAS  - logo OP

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0008726 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízením automobilů pro Oblastní charitu Polička rozšířit terénní sociální služby na území MAS Poličsko.

PA040258    Otevřené dveře

Poslání: Podporovat dospělé osoby s duševním onemocněním v samostatném zvládání jejich života a snažit se jim pomáhat v naplňování jejich životních plánů a cílů tak, aby se ve svém prostředí cítili spokojeně a plnohodnotně.

Otevřené dveře jsou určeny pro dospělé lidi s duševním onemocněním od 18 let žijících na území okresu Svitavy, kteří v důsledku svého duševního onemocnění potřebují profesionální podporu a pomoc.

Nejčastější diagnostické skupiny: psychotické a afektivní poruchy (F2 a F3), dále poruchy osobnosti při větších problémech s adaptací, úzkostné a neurotické poruchy s chronickým průběhem, lehčí formy mentální retardace s další psychiatrickou komplikací.

Služby Otevřených dveří jsou poskytovány zdarma, každý všední den a to ambulantní i terénní formou. Zajišťují je odborní pracovníci vzdělávaní v problematice duševních onemocnění.

  • Služba je poskytována na základě dohody mezi střediskem Otevřené dveře a uživatelem, případně jeho blízkými. 
  • Více o Otevřených dveří ZDE
  • Podrobné informace o Otevřených dveřích ZDE
  • Informace o službě z Registru poskytovatelů sociálních služeb ZDE
  • Připomínky, nápady nebo stížnosti ke službě OD můžete zaslat ZDE

Otevřené dveře podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Svitavska, dárci a sponzoři

Seznam lidí

Mgr. Lucie Dvořáková - sociální pracovnice Otevřených dveří
Mgr. Jana Dobrovolná - vedoucí Otevřených dveří
Jakub Fric, DiS. - sociální pracovník Otevřených dveří
Bc. Štěpán Moravčík - sociální pracovník Otevřených dveří
Bc. Jaroslav Trávníček - sociální pracovník Otevřených dveří
Bc. Štěpán Plecháček - psychiatrická sestra, sociální pracovník Otevřených dveří
Romana Zelendová - peer konzultant Otevřených dveří
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička