Denní stacionář

Denní stacionář je služba pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Je to místo, kde našim klientům během dne zajistíme péči a program, kde se snažíme o udržení a rozvíjení jejich schopností a začlenění do společnosti.

 

Kontakt

Denní stacionář
Milena Nedělová, DiS., vedoucí služby
telefon: +420 734 683 073
email: Zlm%C%edTaxhTZhaa8FhTj
Vrchlického 10, 572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 15:00

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 7:30 - 15:00

 

 

Cíle a principy služby

Cílem služby je pomoci klientům:

 • v naplňování potřeb a rozvíjení schopností
 • v posílení samostatnosti
 • v obohacení jejich společenského a kulturního života

Naším cílem je také ulehčit péči rodinám klientů skrze vzájemnou pomoc a spolupráci.

Při poskytování služeb v Denním stacionáři vycházíme z těchto principů:

 • lidský přístup
 • naplňování individuálních potřeb
 • odbornost

Pro koho je služba určená

Pro osoby ve věku od 14 let se středním až těžkým mentálním, případně kombinovaným
postižením, kteří:

 • mají přechodné nebo trvalé bydliště v regionu Poličky, Litomyšle, Svitav a jejich
  spádových obcí
 • nejsou upoutáni na lůžko

Maximální kapacita Denního stacionáře je 8 klientů denně.

Kde péči poskytujeme

Naše ambulantní (docházková) služba je poskytována na adrese Vrchlického 10, Polička (Charitní dům IV).

Služba nabízí

Našim klientům v Denním stacionáři pomůžeme s:

 • osobní hygienou
 • zvládáním běžné sebeobsluhy (oblékání, úprava vzhledu…)
 • poskytnutím teplých obědů a pitného režimu
 • výchovnými, vzdělávacími, aktivizačními a socio-terapeutickými činnostmi (rozumová cvičení, společenské hry, tvoření z různých materiálů, zapojení se do příprav jídla, pěstování zeleniny, pohybové aktivity, muzikoterapie, canisterapie aj.)
 • podporou společenských kontaktů (poznání nových lidí, vycházky, výlety, návštěvy výstav aj.)
 • uplatňováním práv a oprávněných zájmů (poskytování informací, podpora při zařizování na úřadech aj.)
 • se svozem do/z Denního stacionáře

Ceník služby

Služba Denního stacionáře je ze zákona placená (úhradová). Úhrada se řídí ceníkem, dle náročnosti na péči jsou základní časové úkony rozděleny do dvou sazeb:

 • 60 Kč/hod. za úkony, které klient zvládá sám, pouze s dohledem pracovníka
 • 100 Kč/hod. za úkony, se kterými pracovník klientovi pomáhá, případně je vykonává přímo pracovník
 • poskytnutí stravy 95 Kč/oběd

Doplňkové činnosti:

pitný režim 10 Kč/den
svoz 9místným bezbariérovým automobilem  7 Kč/km

 

Podmínky přijetí

 • Máte-li zájem o pobyt v Denním stacionáři, můžete osobně navštívit vedoucí DS na adrese služby nebo ji kontaktovat telefonicky či e-mailem. Vedoucí DS si s Vámi sjedná schůzku, kde se dozvíte všechny důležité informace o přijetí do služby.
 • Možný rozsah a podobu služby domluvíte s vedoucí DS v průběhu jednání.
 • S klientem a opatrovníkem uzavíráme písemnou smlouvu. Přijetím smlouvy se klient zavazuje dodržovat smluvní povinnosti (dbát pravidel chování v DS, zaplatit včas za poskytnutou službu, oznamovat nepřítomnost ve službě).

Tým Denního stacionáře

Tým Denního stacionáře

 

Registrovaná sociální služba Denní stacionář je poskytovaná dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Registrační číslo služby: 7073146