AC dílny

Sociálně terapeutické dílny jsou pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením možností pracovat a být v kolektivu podobně jako ostatní dospělí lidé. Také se zde pomocí každodenních činností učí pečovat o sebe a svou domácnost a tím se osamostatňují v osobním životě.

 

Kontakt

AC dílny
Jana Pecháčková, DiS., vedoucí služby
telefon: +420 731 598 815, +420 739 003 340
email: W-qjGKfg75uuO15j4mnCO1p
Vrchlického 22, 572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 15:00

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 15:00

Cíle a principy služby

V AC dílnách se snažíme pomoci našim klientům:

 • získat, upevnit a rozvíjet pracovní dovednosti (práce v dílnách a prodej v obchodě),
 • rozšířit dovednosti nezbytné pro praktický život (nakupování, hospodaření s penězi, využívání hromadné dopravy, domácí práce - žehlení, úklid, vaření obědů, příprava svačin)
 • smysluplně trávit osobní čas, být prospěšný, udržovat pravidelný kontakt se společností a navazovat sociální vztahy (potkávat se s lidmi, se kterými si rozumím, poznávat nové lidi, účastnit se výletů, exkurzí, výstav apod).

V souladu s křesťanským pohledem na člověka a práci uplatňujeme v AC dílnách tyto principy:

 • každý klient je pro nás jedinečná osobnost,
 • na každého je pohlíženo v souvislostech,
 • poskytovanou podporu individuálně přizpůsobujeme, 
 • podporujeme samostatnost a soběstačnost,
 • zachováváme rovný přístup,
 • snažíme se o kvalitní poskytování služeb.

Pro koho je služba určená

Dospělé osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, které:

 • jsou ve věku od 18 let do věku odchodu do starobního důchodu,
 • náleží do spádové oblasti Poličky, Litomyšle, Svitav a obcí k těmto městům přináležejících,
 • mají motivaci k pracovní činnosti /rozumí tomu, sami chtějí/.

Maximální kapacita AC dílen je 24 uživatelů denně.

Kde péči poskytujeme

Naše ambulantní (docházková) služba je poskytována na těchto místech v Poličce:

 • Vrchlického 22 (sídlo, terapeutické dílny)
 • Vrchlického 10 (cvičná kuchyně)
 • Masarykova 22 (terapeutický obchod Fimfárum)

Služba nabízí

Hlavní náplní je pracovní činnost v dílnách, v nichž se naši klienti pravidelně po měsíci střídají. Jsou to tyto dílny: keramická, výtvarná, rukodělná dílna a dřevodílna, a terapeutický obchod. Zde společně pracují a vyrábějí např. keramické mísy, truhlíky, zápichy, venkovní lavičky, stoly, malované podnosy, kuchyňské zástěry, chňapky, ubrusy, přáníčka, sladké a slané sušenky, drobné drátěné ozdoby, apod.

Našim klientům dle potřeby pomáháme s osobní hygienou (informace, nácvik) s nácvikem sebeobsluhy a praktických dovedností nebo s podporou společenských kontaktů (vzdělávací aktivity, účast na společenských, kulturních, sportovních akcích aj.) Klientům a jejich rodinám poskytujeme základní poradenství v sociální oblasti.

Doplňkově nabízíme svoz a dopravu služebním vozidlem, pitný režim.

Úhrada za službu

Pobyt a činnost v AC dílnách jsou ze zákona bezplatné.

Cena za poskytnutí oběda a za doplňkové služby je stanovena takto:

obědy dle ceny dodavatele
svoz služebním vozidlem   7,- Kč / km
pitný režim 10,- Kč / den
doprava na nepravidelné akce 4, 50 – 7, 00  Kč / km (dle typu a vytížení auta)

Přijetí do služby

 • Obraťte se, nejlépe telefonicky, na vedoucí služby. Předá Vám potřebné informace a domluví si s Vámi osobní schůzku, kde Vám bude vysvětlený celý proces přijetí, získáte zde také potřebné dokumenty.
 • Kdy a jakým způsobem bude služba využívána se domluvíte v průběhu přijímacího procesu.
 • S uživatelem (a opatrovníkem) se uzavírá písemná smlouva. Přijetím smlouvy se uživatel zavazuje dodržovat smluvní povinnosti (dbát pravidel chování v ACD, zaplatit včas odebrané placené služby, oznamovat nepřítomnost ve službě).

Tým AC dílen

 

 

Registrovaná sociální služba AC dílny je poskytovaná dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Registrační číslo služby: 3917613