Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba je tu pro lidi, kteří se kvůli nemoci, zdravotnímu omezení nebo vysokému věku neobejdou ve svém domácím prostředí bez pomoci dalších osob. Pomáhá jim zabezpečit prožití důstojného a pokojného života navzdory omezením, pomáhá snížit zátěž jejich okolí.

 

 

Kontakt

Charitní pečovatelská služba
Mgr. Karel Indruch, vedoucí služby
telefon: +420 731 598 814, +420 603 282 525 
email: 68Eo2W~fZkHmYYUS_hyhY929WkvDRc29g
email: lucie.lnenickova@pol.hk.caritas.cz
Vrchlického 10, 572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Pátek: 6:00 - 20:00

Sobota, Neděle, Svátky: 6:00 - 10:00 a 16:00 - 19:00

 

Cíle a principy služby

Cílem naší služby je:

 • pomáhat našim klientům se zajištěním potřebné sebeobsluhy v domácím prostředí
 • podporovat klienty v udržení a rozvoji jejich schopností a dovedností
 • podporovat důstojnost klientů
 • ulehčit, případně podpořit péči o klienty ze strany jejich rodiny

Při poskytování péče se řídíme těmito zásadami:

 • úcta a respekt k individualitě každého člověka
 • lidský přístup vycházející z křesťanských principů
 • poskytování služeb bez ohledu na sociální zařazení, sexuální orientaci, etnický původ či náboženské vyznání klientů
 • vstřícnost
 • respekt k samostatnému rozhodování klienta

Pro koho je služba určená

 • Službu poskytujeme seniorům, dospělým lidem s tělesným nebo mentálním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního omezení sníženou soběstačnost a potřebují pomoc od další osoby.
 • Služba pomáhá také umírajícím, kteří chtějí svůj život uzavřít doma.

Kde péči poskytujeme

 • Charitní pečovatelská služba je poskytována v Poličce a spádových obcích (ORP Polička). V oprávněných případech může být poskytnuta i mimo spádové obce, v dojezdové vzdálenosti do 15 km od Poličky.
 • Pro přehlednost uvádíme seznam obcí:

  Bělá nad Svitavou, Banín, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré, Hartmanice, Chrastavec, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Modřec, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Vítějeves
 • Pečovatelská služba se poskytuje v terénní formě, tj. ve vlastních domácnostech uživatelů a také mimo jejich domov z důvodu léčebných a jiných, tzn. při doprovodu k lékaři, za veřejnými službami apod.
 • Okamžitá kapacita služby je v pracovní dny v čase 6:00-8:00 a 14:00-16:30 hodin 2 klienti v jeden okamžik. V ostatní provozní dobu: 1 klient v jeden okamžik.

Služba nabízí

Charitní pečovatelská služba zajišťuje péči o klienta a jeho domácnost v těchto základních oblastech:

 • běžná péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, prostorová orientace, pomoc při pohybu v domácím prostředí, přesuny z lůžka na vozík apod.)
 • pomoc při osobní hygieně (koupel, umývání, péče o vlasy, pomoc při použití WC)
 • pomoc při zajištění stravy (příprava, ohřátí, podání jídla a pití)
 • zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla, topení v kamnech apod.)
 • při kontaktu se společností (doprovod k lékaři, na úřady, za službami)

Dále poskytujeme tyto nadstandardní služby:

 • doprava klienta služebním vozidlem
 • pomoc a dohled při denních činnostech (např. uložení do postele)
 • kontrola zdravotního stavu
 • dohled nad užitím léků

Ceník

Pečovatelská služba je ze zákona službou placenou. Klienti služby si na její zajištění přispívají podle níže uvedeného ceníku.

Základní časové úkony:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Cena v Kč
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,-/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,-/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135,-/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,-/hod.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 135,-/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,-/hod.
3. pomoc při použití WC 135,-/hod.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. pomoc při přípravě jídla a pití 135,-/hod.
2. příprava a podání jídla a pití 135,-/hod.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 135,-/hod.
1. běžný úklid a údržba domácnosti včetně úklidu společných prostor 135,-/hod.
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklid po malování 135,-/hod.
3. donáška vody 135,-/hod.
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 135,-/hod.
5. běžné nákupy (dovoz nebo donáška jídla - formou nákupu potravin; donáška léků, vyřizování záležitostí na úřadech …) 135,-/hod.
6. velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 140,-/úkon
7. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy - v domácnosti uživatele 80,-/kg
8. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy - v domácnosti uživatele 80,-/kg
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1.
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, … a doprovázení zpět 135,-/hod.

Nadstandardní služby:

1. doprava uživatelů služebním vozidlem 10,-/km
2. pomoc a dohled při denních aktivitách – v domácnosti uživatele 140,-/hod.
3. kontrola zdravotního stavu 140,-/hod.
4. dohled nad užitím léků 30,-/úkon

 

Na úhradu pečovatelské služby můžete využít např. příspěvek na péči, s jehož vyřízením Vám rád pomůže vedoucí služby.

Informace pro zájemce

 • Pokud máte zájem pro sebe nebo někoho ze svých známých zajistit charitní pečovatelskou službu, kontaktujte nejlépe telefonicky nebo e-mailem vedoucího služby. Domluví si s Vámi osobní schůzku, kde se dozvíte všechny potřebné informace.
 • Před samotným přijetím do péče ještě probíhá sociální šetření v místě bydliště zájemce a společné plánování rozsahu a podoby péče. Následně se uzavírá písemná smlouva.

Charitní pečovatelská služba je poskytovaná dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 Registrační číslo služby: 3332584.