Domácí zdravotní péče

 

Zajišťujeme komplexní zdravotní péči v domácím prostředí. Poskytujeme nemocným ošetření, zdravotní podporu a rehabilitaci a pomáháme jim tak zachovat si důstojnost, nezávislost a přirozené vztahy s jejich blízkými.

 

 

Kontakt

Domácí zdravotní péče
vrchní sestra: Zuzana Fliedrová, DiS.
telefon: 731 598 817, 461 725 552
email: gnMk4Z2.7brn8~l7VX~z5-2%65pk87j7%5pJ
Vrchlického 185, 572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

Pondělí - Neděle: 6:00 - 19:00

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 15:00

 

Cíle a principy služby

Naším cílem je:

 • zlepšení, udržení a zachování zdravotního stavu pacienta nebo alespoň zmírnění následků nemoci a úrazů
 • prevence vzniku komplikací
 • předcházení hospitalizaci a negativního působení cizího prostředí
 • edukace pacienta a rodiny

Zaměstnáváme pouze zkušené, specializované zdravotní sestry. Jejich primární kvalifikací je kromě odborného vzdělání (maturitního vysvědčení, VOŠ nebo VŠ) minimálně 2 roky praxe ve zdravotnických službách. Důsledně dbáme na pravidelné doškolování v celém spektru oborů, se kterými sestřičky v praxi přicházejí do styku.

Pro koho je služba určena

Služba je poskytována lidem bez rozdílu věku, kteří z důvodu zdravotních obtíží potřebují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí. Jedná se např. o osoby:

 • propouštěné z lůžkového zařízení a vyžadující následnou léčbu,
 • po úrazech a akutních onemocněních,
 • chronicky, dlouhodobě či onkologicky nemocné,
 • které mají po návštěvě pohotovosti / RZS od lékaře delegovánu zdravotní péči.

Služba musí být předepsána obvodním nebo ošetřujícím lékařem (např. neurolog, diabetolog, internista, lékař lůžkového zařízení…).

Kde péči poskytujeme

Domácí zdravotní péči poskytujeme již 30 let na Poličsku. Naší terénní působností je město Polička a obce: Březiny, Pustá Rybná, Telecí, Lačnov, Korouhev, Jedlová, Stašov, Lubná, Sebranice, Borová, Sádek.

Nejčastější zdravotní úkony

 • ucelená péče o nepohyblivého pacienta
 • ošetřovatelská rehabilitace a nácvik soběstačnosti
 • aplikace injekcí
 • aplikace a zaučení pacienta a jeho rodiny v aplikaci inzulínu
 • převazy pooperačních ran, proleženin a bércových vředů
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • péče o stomie (kolostomie, nefrostomie, tracheostomie)
 • infuzní terapie k zajištění hydratace pacienta
 • měření fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, glykémie apod.)
 • cévkování mužů a žen
 • péče o ventilované pacienty
 • peritoneální dialýza (pouze u pacientů zdravotních pojišťoven ZPMV, VoZP, ČPZP)

Úhrada za službu

Domácí zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pro pacienty je tedy bezplatná.

Naše služba má uzavřenu smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP (111), ZPMV (211), VoZP (201), ČPZP (205)

Doplňkově nabízíme tyto nadstandardní, hrazené úkony:

 • donáška léků  58,- Kč
 • zajištění receptu  20,- Kč

Jak o službu zažádat

 • Pokud nevíte nebo si nejste jisti, zda-li máte nárok službu využít, kontaktujte nás (telefonicky, emailem), můžeme se sejít i osobně na Vrchlického 185 a pokusit se Vám pomoci s daným problémem. Nabídneme Vám veškeré služby, které jsou pro Vás možné a pomůžeme vykomunikovat péči i s lékařem. Po nastavení péče od lékaře přijíždíme do domácnosti během 24 hodin, nedohodneme-li se předem na jiném termínu.
 • Službu poskytujeme, jak dlouho je potřeba, jak určí lékař. Zdravotní stav pacienta konzultujeme s lékaři a s rodinou.

Tým Domácí zdravotní péče

 • Vedoucí služby: Fliedrová Zuzana, DiS.
 • Bc. Eliášová Jitka
 • Márová Michaela
 • Bc. Ehrenbergerová Pavlína
 • Mitášová Kateřina, DiS. 
 • Bc. Petrlíková Petra
 • Šestáková Jaroslava  

 

Domácí zdravotní péče je odbornou zdravotní službou poskytovanou podle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., § 10 odst. 1b. Naše služba je předepsána praktickým nebo ošetřujícím lékařem na základě zdravotního stavu nebo při propuštění z nemocnice a dalších léčebných zařízení.