Kontakty

Fimfárum - terapeutický obchod Polička

Tel.: 731 604 254, 739 003 340
Masarykova 22, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Fimfárum

Po dobu platnosti zpřísněného opatření proti šíření coronavirové nákazy vydaného vládou České republiky 21.10. 2020 je náš terapeutický obchod Fimfárum uzavřen. Děkujeme všem za pochopení.

  • Je terapeutický obchod, kde se setkává Charita s veřejností.

  • Jednou z funkcí Fimfára je funkce terapeutická. Zařízení je terapeutickou dílnou, ve které se klienti z AC dílen učí pod vedením odborného pracovníka pracovním a sociálním dovednostem:  komunikaci se zákazníky, přejímaní zboží, úklidu, počítání, překonávání studu a pocitu stigmatizace, dochvilnosti a mnoha dalším úkonům potřebných v běžném životě.

  • Zákazníci ve Fimfáru nakoupí věci nové i použité, výrobky od klientů AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička, výrobky klientů spolupracujících organizací z neziskového sektoru, zboží od spřátelených organizací a náboženskou literaturu, včetně devocionálií.

  • Dárci a dobrodinci Charity sem mohou přinášet použité, ale upotřebitelné věci jako dary určené k prodeji z druhé ruky (oblečení, boty, spotřební zboží atd.). Z výtěžku Fimfára jsou v současné době částečně hrazeny splátky úvěru na pořízení nového charitního domu Vrchlického čp. 16.  

  • Obchod má otevřeno: pondělí až pátek v 8.30 -12.00 a 13.00 – 16.30  hodin; sobota 8:30 - 11:00 hodin.  

Více informací ZDE

Fimfárum funguje jako doplněk charitních služeb.

Fimfárum podporují:

Dárci oděvů a použitých věcí a lidé, kteří sem chodí nakupovat.

 

 

Seznam lidí

Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen
Jana Poliačiková - vedoucí terapeutického obchodu Fimfárum
Renáta Petrová - pracovnice terapeutického obchodu Fimfárum
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička