Ambulance paliativní medicíny

 

Ambulance paliativní medicíny zajišťuje specializovanou odbornou péči dětským a dospělým pacientům s pokročilým onemocněním ve vlastním sociálním prostředí pacienta (tzn. doma, v pobytových zařízeních), nebo v naší ambulanci.  

Nejčastěji řešíme bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost, úzkost a deprese nebo delirium. Společně s pacientem a jeho blízkými nastavujeme plán budoucí péče, která respektuje přání a hodnoty pacienta a jeho blízkých, navrhujeme postup pro chvíle horšení stavu a krizové situace.

 

 

Kontakt

Ambulance paliativní medicíny
MUDr. Magdalena Vlachová
telefon: +420 731 598 819
email: 5bGuRWag%bxy.Z4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Eimova 294, 572 01 Polička
 

Ordinační doba:

Pondělí - Pátek: 8:00 - 16:00
po předchozí telefonické domluvě

 

Komu je určena Ambulance paliativní medicíny

 • nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře
 • pro lékaře a zdravotnická zařízení je primárním kontaktním místem
 • pro klienty pobytových sociálních služeb

Ambulance paliativní medicíny nabízí

 • Vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy. 
  • Rozvaha se týká jak užívání léků, tak zhodnocení dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zároveň se zaměří na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, domácí paliativní péče, paliativní péče v lůžkovém zařízení apod.). 
  • Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy. 
  • V případě potřeby sociálního poradenství směřujeme pacienta a rodinu na Občanskou poradnu Oblastní charity Polička (odkaz).
 • Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři nemocného. 
 • Z lékařské návštěvy vyhotovujeme lékařskou zprávu.