Kontakty

Nízkoprahové denní centrum Polička

Tel.: 731 598 812, 461 723 758
Střítežská 399, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Nízkoprahového denního centra
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

PA040249    Nízkoprahové denní centrum 

Posláním Nízkoprahového centra OCH Polička je poskytnout okamžitou a účinnou pomoc, primární péči osobám bez přístřeší a v akutní psychosociální krizi. Stabilizace a orientace uživatele.   

  • Místo, kam může člověk zajít, a kde mu bude poskytnuta okamžitá nejzákladnější pomoc. 

  • Je určeno lidem bez přístřeší nebo žijícím ve velmi špatných bytových podmínkách a sociálně nejslabším.

  • Služby jsou poskytovány zdarma.

  • Zajišťují sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

  • Nízkoprahové denní centrum je otevřeno v pracovní dny od 8 hodin do 13 hodin.

Více informací ZDE

Služby Nízkoprahového denního centra mohou doplnit další charitní služby.

Nízkoprahové denní centrum podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři

Seznam lidí

Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Nízkoprahového denního centra
Bc. Stanislav Větrovský - sociální pracovník Nízkoprahového denního centra
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička