Domácí hospic sv. Michaela

Domácí hospic sv. Michaela poskytuje komplexní multidisciplinární péči dětským a dospělým pacientům v závěru života. Pečující a blízké nemocného podporujeme v péči a společně se snažíme najít takové řešení, které jim umožní poslední chvíle strávit společně doma. Jinými slovy Vám nemocnici dovezeme domů.  

 

Kontakt

Domácí hospic sv. Michaela
Mgr. Jitka Kosíková, vedoucí služby
telefon: +420 731 598 819
email: 3hFzZ14WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Vrchlického 10, 572 01 Polička
 

Provozní doba služby:

24 hodin denně / 7 dní v týdnu

Provozní doba kanceláře:

Pondělí - Pátek: 8:00 - 16:00

 

Kde péči poskytujeme

Službu domácího hospice poskytujeme na území okresu Svitavy.

Principy služby

 • Klademe důraz na kvalitu života, péči nastavujeme tak, aby byla v souladu s přáním a hodnotami nemocného a rodiny.  
 • S rodinou a blízkými zemřelého zůstáváme v kontaktu po jeho úmrtí. Pozůstalí mají možnost využít podporu v podobě setkávání nebo telefonické podpory.   
 • Náš tým se skládá z lékařů, všeobecných sester, dětské sestry, sociálních pracovníků, psychoterapeuta, psychologa a duchovního. 

Podmínky přijetí do péče

Klientem Domácího hospice se může stát nevyléčitelně nemocný v pokročilém stádiu nemoci, který má před sebou odhadovanou prognózu v řádu dnů, týdnů, někdy měsíců. 

 • Nemocný pobývá na území okresu Svitavy. V ostatních případech o přijetí do péče budeme rozhodovat individuálně. 
 • Nemocný má zajištěnu celodenní přítomnosti pečujícího (tedy 24 hodin denně), který je připraven se o nemocného starat. 

Jak o péči požádat

Postup poskytování péče

 • Poté, co obdržíme Vaši žádost o péči Domácího hospice, se s Vámi do dvou pracovních dnů spojí sestřička hospice a bude s Vámi domlouvat první návštěvu u pacienta. 
 • Na první návštěvu přijede lékař a zdravotní sestra Domácího hospice. V případě, že lékař indikuje přijetí do péče hospice, podepíšeme s nemocným, případně s rodinou, Informovaný souhlas s péčí Domácího hospice sv. Michaela. Lékař nastaví potřebnou medikaci a vytvoří spolu s nemocným jeho plán péče. 
 • Dostanete telefonní kontakt na Domácí hospic, kde se dovoláte naší zdravotní sestře 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Na telefonní číslo můžete volat kdykoliv v případě, že se stav Vašeho blízkého změní. Sestra koordinuje péči o pacienta a je v úzkém kontaktu s našimi lékaři.
 • Zdravotní sestra je s Vámi v pravidelném telefonním kontaktu a domlouvá s Vámi návštěvy u nemocného. Ty se odvíjejí podle jeho aktuálního stavu.
 • Náš tým se mimo lékařů a zdravotních sester skládá také ze sociálního pracovníka, psychoterapeutů a duchovních. Společně Vám nabízíme podporu v péči o Vašeho blízkého.
 • Po přijetí do péče Vám do 5. pracovních dnů zavolá náš sociální pracovník, sepíše s Vámi smlouvu o poskytování péče Domácího hospice sv. Michaela a nabídne Vám pomoc (s podáváním žádostí o příspěvek na péči či jeho navýšením, dlouhodobé ošetřovné, případně Vám může pomoci hledat další podporu v péči, např. pečovatelské služby a služby osobní asistence aj.)
 • K dispozici máte naši půjčovnu pomůcek, které Vám mohou ulehčit péči o nemocného v závěru života. Podrobnější Vám také sdělíme na telefonním čísle: 604 468 364. Provozní doba půjčovny je každý všední den od 8:00 do 14:30 hod.  
 • Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři nemocného. 
 • Z lékařské návštěvy vyhotovujeme lékařskou zprávu.
 • V případě potřeby sociálního poradenství směřujeme pacienta a rodinu na Občanskou poradnu Oblastní charity Polička.

Úhrada za službu

Služba Domácího hospice je pro klienty bezplatná.

Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění. Služby dalších profesí a ostatní služby související s péčí hradíme z darů, z výtěžku Tříkrálové sbírky, z výtěžku veřejné sbírky Mé přání je zůstat doma, z grantů a dotací.

Komu je služba určená

 • nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékař

Fórum mobilních hospiců

 • Jsme členy Fóra mobilních hospiců. Fórum mobilních hospiců spojuje organizace, kterým záleží na tom, aby lidé mohli trávit poslední chvíle života důstojně a doma obklopeni svými blízkými. Fórum mobilních hospiců také prosazuje pro mobilní hospice příznivější podmínky pro fungování ve zdravotnickém systému. 

Fórum mobilních hospiců

Tým Domácího hospice

 • Mgr. Jitka Kosíková, vedoucí služby

tel.: 731 598 819, e-mail: 5bGuRWag%bxy.Z4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys

 • MUDr. Magdalena Vlachová, lékař
 • Patrik Slezák, zdravotní sestra
 • Jan Hladík, DiS., zdravotní sestra
 • Želmíra Plecháčková, zdravotní sestra
 • Bc. Ludmila Krejčí, zdravotní sestra
 • Mgr. Aleš Vích – sociální pracovník, psychoterapeut
 • MUDr. Eva Kynická
 • MUDr. Hana Ingrová
 • MUDr. Mária Klincová
 • MUDr. Jaroslav Grodl
 • MUDr. Jaroslav Haman
 • MUDr. Simona Dvořáková
 • MUDr. Pavel Rozsíval
 • Mgr. Jana Dobrovolná – sociální pracovník
 • Mgr. Jakub Kozák - psycholog
 • Milan Romportl - kaplan
 

IMG_8205a

 

Mobilní specializovaná paliativní péče (domácí hospic) je komplexní službou v oblasti zdravotní, sociální, psychické a spirituální péče o pacienty v závěru života a jejich blízké. Poskytujeme zdravotní službu dle § 10 Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb, a odborné sociální poradenství dle § 37b Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.