Kontakty

Šance pro rodinu Polička

Tel.: 733 676 736, 730 167 860
Vrchlického 16, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Mgr. Bc. Pavel Šimon - vedoucí Šance pro rodinu
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

logo-eu-a-mpsv - ořez

Projekt: Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III., registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 je spolufinancován Evropskou unií.

Zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vymezené v § 65 Zk č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území Pardubického kraje.

 MAS  - logo OP

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0008726 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízením automobilů pro Oblastní charitu Polička rozšířit terénní sociální služby na území MAS Poličsko.

PA040271  Šance pro rodinu 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Oblastní charity Polička je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Své služby poskytujeme v domácím prostředí rodiny ve městě Polička a spádových obcích. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny.

  • Šance pro rodinu je tým lidí, kteří pomohou a poradí rodinám, které se ocitly v obtížné situaci a chtějí najít řešení. Napomáhá všem členům rodiny, aby se mohli dle svých možností a schopností do řešení situace zapojit, aby došlo ke zlepšení.
  • Služba je určena pro rodiny v obtížné životní situaci, které potřebují poradenství, podporu nebo pomoc a je poskytována zdarma.
  • Služba funguje v pracovní dny od 7 hodin do 18 hodin, po telefonické domluvě, a to především v domácím prostředí rodiny (tzv. terénní služba) a v případě potřeby v sídle služby – Vrchlického 10, Polička (tzv. ambulantní služba)

  • V Šanci pro rodinu s klienty pracují sociální pracovníci, všichni vzdělávaní v problematice práce s rodinou.

Více informací ZDE

Šanci pro rodinu podporuje:

Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost, Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři

Seznam lidí

Mgr. Bc. Pavel Šimon - vedoucí Šance pro rodinu
Bc. Aneta Girčáková - sociální pracovnice Šance pro rodinu
Bc. Veronika Soukalová - sociální pracovnice Šance pro rodinu
Bc. Zuzana Mohelníková - sociální pracovnice Šance pro rodinu
Mgr. Markéta Šafářová - sociální pracovnice Šance pro rodinu
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička