Veřejná sbírka "Mé přání je zůstat doma"

"Mé přání je zůstat doma" - tato veřejná sbírka je zahájena 1. 11. 2020

ÚČEL SBÍRKY:

Veřejná sbírka "Mé přání je zůstat doma" je určena pro potřeby služby Domácího mobilního hospice sv. Michaela - na investiční a neinvestiční vybavení (vybavení zázemí DHP, vybavení zdravotními pomůckami a potřebami, vozidlo apod.), na provozní náklady DHP, osobní náklady DHP (lékař, zdravotní sestry, sociální pracovní, psycholog, duchovní).

patička k mailu 6

Naše současné kapacity Domácího hospice sv. Michaela jsou v zajišťování této služby značně limitované. Vnímáme přitom velkou potřebnost a narůstající zájem o poskytování služby, která umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední chvíle života ve svém přirozeném, domácím prostředí, v okruhu svých blízkých. Službu, která tak může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí, utrpením a trýznivou lhostejností. Domácí hospic sv. Michaela nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a v případě zájmu také  duchovního. Poskytuje nemocnému paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Nabízí  poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti.

Veřejná sbírka "Mé přání je zůstat doma":

  • je osvědčena 14. 10. 2020 Krajským úřadem Pardubického kraje, č.j.: KrÚ 76239/2020
  • je zahájena 1. 11. 2020

Veřejná sbírka "Mé přání je zůstat doma" má zřízen zvláštní bankovní účet u České spořitelny a.s. s číslem:

5918409339/0800

VAŠEHO PŘÍSPĚVKU PRO ÚČEL TÉTO VEŘEJNÉ SBÍRKY

SI VELICE VÁŽÍME A ZE SRDCE DĚKUJEME.

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

 1. Převodem z účtu na výše uvedený sbírkový účet.

Pokud uvedete svoje jméno a adresu, na dar od 500 Kč výše Vám zašleme potvrzení pro daňové účely.

2. Kontaktujte kteréhokoliv pracovníka Oblastní charity Polička.

Bude Vám prostředníkem při předání daru a zajistí potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. 

3. Můžete nás v této věci také kontaktovat na tel. 461 725 552.

Budeme Vám prostředníkem při předání daru a zajistíme potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. 

Nedostali jste poštou potvrzení na dar vyšší než 500 Kč?

Pravděpodobně jste při platbě neuvedli adresu, kam Vám máme potvrzení poslat. Nevadí. Kontaktujte Marcelu Vraspírovou - vše napravíme.

Holubice

Poděkování pomněnky

Stav konta veřejné sbírky ke dni 8. února 2021

Rozvoj poličského Domácího hospice sv. Michaela je spjat s veřejnou sbírkou „Mé přání je zůstat doma“, která byla spuštěna 1. listopadu 2020. Jsme nesmírně vděčni za pochopení a podporu, které dárci smyslu a potřebnosti této služby věnují. Přírůstky darů na účtu veřejné sbírky to dokazují. K datu 8. února 2021 činí výtěžek 461 tisíc Kč. Provoz a fungování hospicové služby si sice bude žádat částky mnohokrát vyšší, naše vděčnost za Vaši dárcovskou přízeň a za postupné přírůstky darů je však veliká a upřímná. Domácí hospicová péče je službou poskytovanou pacientům a jejich rodinám zdarma. Služba je hrazena z příspěvků zdravotních pojišťoven, příspěvků nadací z příspěvků nespočtu individuálních dárců (právě v rámci veřejné sbírky Mé přání je zůstat doma a Tříkrálové sbírky). Tato Vaše štědrost a vědomí Vaší blízkosti jsou stavebním kamenem našeho charitního díla.

Děkujeme všem dárcům.