Podpořte nás

Finančně:

  • Věnujte finanční dar na činnost podporu činnosti Oblastní charity Polička (služby): č. účtu: 351105664/0600 Moneta Money Bank, a. s.
  • Podpořte veřejnou sbírku Dům pro Charitu
  • Přispějte do veřejné sbírky Projekt charitní dům

Věcnými dary:

Pomocí:

  • Staňte se charitním dobrovolníkem
  • Zapojte se do Tříkrálové sbírky

a ještě jinak...

  • Nakupte v obchodě Fimfárum
  • Předejte informace o našich službách potřebným lidem
  • Staňte se členem Kruhu přátel poličské Charity

Děkujeme