Kontakty

Ambulance paliativní medicíny

Tel.: 731 598 819
Eimova 294, Polička, 572 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE