Představujeme Vám ručně dělané výrobky, které vznikající rukama osob s mentálním postižením v AC dílnách a v menší míře také v Denním stacionáři

Každý výrobek je originální rukodělná práce,

proto prosím považujte rozměry i výsledný vzhled uveřejněný v níže uvedené fotogalerii za orientační.

Výrobky jsou bez atestu a mohou být požívány pouze jako dekorace.

Můžete je:

Nákupem tohoto zboží podpoříte činnost středisek AC dílny a Denní stacionář. 

OBJEDNÁVKA on line

Ceník služeb česká pošta k 1.8. 2013 (dokument MS Word)Ceník poštovních služeb česká pošta k 1.1. 2015