Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Markéta Šafářová

ředitelka Oblastní charity Polička
Tel: 461 721 272, 731 598 813    reditel518/518pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Ing. Štěpánka Dvořáková

zástupce ředitele, PR pracovník, fundraiser a koordinátor akcí
Tel: 461 725 552, 734 435 458    zastupce786/786pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Petra Zahradníková

ekonom, účetní
Tel: 461 725 552, 731 604 699    ucetni191/191pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Mgr. Jitka Balášová

asistentka
Tel: 731 591 558, 461 725 552    asistent335/335pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Mgr. Jana Dobrovolná

vedoucí Otevřených dveří
Tel: 731 598 763    od309/309pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Mgr. Jana Flídrová

vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra
Tel: 461 723 758, 731 604 683    op.ndc684/684pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Mgr. Tereza Marešová

sociální pracovnice
Tel: 731 680 428    tereza.maresova123/123pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Bc. Stanislav Větrovský

poradce a sociální pracovník Nízkoprahového denního centra
Tel: 731 598 812    stanislav.vetrovsky392/392pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Želmíra Plecháčková

vrchní sestra CHOS a vedoucí Domácího hospice sv. Michaela
Tel: 461 722 218, 731 598 817    chos.dhp656/656pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Mgr. Michal Hrdlička

vedoucí CHPS a Osobní asistence, metodik
Tel: 730 167 861    chps.oa769/769pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Mgr. Bc. Karel Indruch

sociální pracovník
Tel: 731 598 814    karel.indruch818/818pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Mgr. Pavel Šimon

vedoucí Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče
Tel: 733 676 736    sas.nrp492/492pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Mgr. Jaroslava Trmačová

vedoucí AC dílen a Denního stacionáře
Tel: 731 598 815    acd.ds591/591pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Jana Poliačiková

vedoucí obchodu Fimfárum
Tel: 731 604 254    fimfarum358/358pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Jaroslava Šestáková

správce půjčovny pomůcek
Tel: 731 598 820    chos.dhp581/581pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Bc. Lucie Dvořáková

sociální pracovnice OD
Tel: 730 169 191    lucie.dvorakova155/155pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Jakub Fric, DiS.

sociální pracovník OD
Tel: 734 784 491    jakub.fric366/366pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Bc. Aneta Girčáková

sociální pracovník
Tel: 733 676 735    aneta.gircakova128/128pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Bc. Veronika Poulová

sociální pracovnice
Tel: 730 167 861    veronika.poulova809/809pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička

Denisa Košínová, DiS.

sociální pracovnice Šance pro rodinu
Tel: 730 844 264    denisa.kosinova836/836pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás