Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Markéta Šafářová

ředitelka Oblastní charity Polička
Tel: 461 721 272, 731 598 813    ~.qs-3b6LTCy2W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Polička

Ing. Štěpánka Dvořáková

zástupce ředitele, PR pracovník, fundraiser a koordinátor akcí
Tel: 461 725 552, 734 435 458    g8FD_%7_VX~z5-2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Polička

Petra Zahradníková

ekonom, účetní
Tel: 461 725 552, 731 604 699    b-rD474WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Polička

Mgr. Jitka Balášová

asistentka
Tel: 731 591 558, 461 725 552    WlvC-3dlVX~z5-2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Polička

Mgr. Jana Dobrovolná

vedoucí Otevřených dveří
Tel: 731 598 763    -_m%C%edTaxhTZhaa8FhTj
Oblastní charita Polička

Mgr. Jana Flídrová

vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra
Tel: 461 723 758, 731 604 683    -ikxU14WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Polička

Bc. Stanislav Větrovský

poradce a sociální pracovník Nízkoprahového denního centra
Oblastní charita Polička

Želmíra Plecháčková

vrchní sestra CHOS a vedoucí Domácího hospice sv. Michaela
Tel: 461 722 218, 731 598 817    YaBCO2.hVX~z5-2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Polička

Mgr. Michal Hrdlička

vedoucí CHPS a Osobní asistence, metodik
Tel: 731 598 814    YaCCO~56LTCy2W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Polička

Mgr. Pavel Šimon

vedoucí Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče
Tel: 733 676 736    %8Fh4bf6LTCy2W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Polička

Mgr. Jaroslava Trmačová

vedoucí AC dílen a Denního stacionáře
Tel: 731 598 815    W-qhUc4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Polička

Jana Poliačiková

vedoucí obchodu Fimfárum
Tel: 731 604 254    1bzpRbkeVX~z5-2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Polička

Jaroslava Šestáková

správce půjčovny pomůcek
Tel: 731 598 820    YaBCO2.hVX~z5-2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Polička

Jakub Fric, DiS.

sociální pracovník OD
Tel: 734 784 491    58xESW-j4-m%C%edTaxhTZhaa8FhTj
Oblastní charita Polička

Denisa Košínová, DiS.

sociální pracovnice Šance pro rodinu
Tel: 730 844 264    Z.As9Z2c-lvx5f56LTCy2W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Polička

Milena Nedělová, DiS.

sociální pracovnice AC dílen a Denního stacionáře
Tel: 739 003 340    8byo4Z2f0_rv5f56LTCy2W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Polička