Šance pro rodinu


  • Tel.: 733 676 736, 730 844 264, 461 725 552
 
Vrchlického 16, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Mgr. Pavel Šimon - vedoucí Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Šance pro rodinu

  • Je tým lidí, kteří pomohou a poradí rodinám, které se ocitly v obtížné situaci a chtějí najít řešení.  Napomáhá všem členům rodiny, aby se mohli dle svých možností a schopností do řešení situace zapojit, aby došlo ke zlepšení.

  • Služba je určena pro rodiny v obtížné životní situaci, které potřebují poradenství, podporu nebo pomoc a je poskytována zdarma.

  • Služba funguje v pracovní dny od 7 hodin do 18 hodin, po telefonické domluvě, a to především v domácím prostředí rodiny (tzv. terénní služba a v případě potřeby v sídle služby – Vrchlického 10, Polička (tzv. ambulantní služba)

  • V Šanci pro rodinu s klienty pracují sociální pracovníci a speciální a sociální pedagog, všichni vzdělávaní v problematice práce s rodinou.

SAS

 

Více informací ZDE

 

 

Logo OPZ barevné

Finanční prostředky na poskytování služby Šance pro rodinu jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762

Projekt Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762

je financován z Operačního programu Zaměstnanost

Doba trvání projektu1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Pavel Šimon - vedoucí Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče Bc. Veronika Poulová - metodik Mgr. Markéta Šafářová - ředitel Bc. Aneta Girčáková - sociální pracovnice Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče Mgr. Zuzana Mohelníková - sociální pracovnice Šance pro rodinu Denisa Košínová, DiS. - sociální pracovnice Šance pro rodinu