Osobní asistence


  • Tel.: 731 646 981, 371 726 129
 
Kozlerova 791, Rokycany, 337 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE
 

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení Ing. Alena Drlíková - ředitel
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás