Osobní asistence


  • Tel.: 731 598 814, 461 752 552
 
Vrchlického 16, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Mgr. Michal Hrdlička - vedoucí Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Osobní asistence

  • Je služba s intenzivní a individuální pomocí osobního asistenta konkrétnímu zdravotně postiženému člověku v prostředí, kde tuto pomoc potřebuje poskytnout.

  • Slouží dětem od 3 let, dospělým lidem a seniorům, kteří pro svůj handicap nebo zdravotní omezení potřebují pomoc druhé osoby a žijí v Poličce a okolních obcích a jejich rodinám a blízkým, aby mohli chodit do práce či z bytu odejít.

  • Službu poskytují  pracovnice v sociálních službách vzdělávané v problematice osobní asistence, a to přímo u klienta doma nebo tam, kde klient potřebuje, aby s ním osobní asistent byl.

  • Na služby Osobní asistence si klient přispívá podle ceníku:

  • Služba osobní asistence je poskytována v pracovní dny od 7 hodin do 18 hodin. V jiné dny záleží na domluvě. Jsme schopni zajistit i asistenci v noci.

OA

 

Více informací ZDE

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Markéta Šafářová - ředitel Mgr. Michal Hrdlička - vedoucí Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby