Občanská poradna


  • Tel.: 461 723 758, 731 604 683, 731 598 812
 
Vrchlického 185, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Projekt Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska je spolufinancován Evropskou unií.

Občanská poradna

  • Občanská poradna poskytuje potřebné informace, rady a pomoc.  V případě zájmu je průvodcem při řešení problému a zprostředkovává kontakty s dalšími odborníky. Je členem Asociace občanských poraden v ČR.

  • Je určena všem lidem, kteří se na ni obrátí a jsou v nepříznivé sociální či tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí.

  • Služby Občanské poradna jsou zdarma a na přání klienta zcela anonymně.

  • Poskytují je vyškolení poradci kompetentní pro výklad a interpretaci právních dokumentů, které souvisí s klientovým dotazem. Poradci nejsou způsobilí k právnímu řešení problému (nenahrazují činnost právnické kanceláře).
  • Podle novely č. 64/2017 Sb., insolvenčního zákona, naše poradna za  dlužníky od 1. 7. 2018 nepodává insolvenční návrhy spojené s návrhem na oddlužení. Provádíme poradenství, které spolehlivě poslouží klientovi k přípravě potřebných materiálů k oddlužení.

Soupis samotného oddlužení a jeho zaslání soudu v elektronické podobě provádí zástupci právnických  profesí (advokáti, notáři, insolvenční správci…) a akreditované osoby (neziskové a veřejně prospěšné organizace). Kontakt na nejbližší odborníky v našem regionu poskytneme v poradně.

  • Občanská poradna je otevřena následovně:

      Poradna Polička (sídlí ve Vrchlického ulici 185, Polička)

      PO    8:30 – 12:00                14:00 – 16:30

      ČT     8:00 – 12:00                13:00 – 15:00

      Konzultovna Litomyšl (klubovní prostory Nového kostela, ul. Moravská 1222, Litomyšl)

      ÚT     13:00 – 16:00          

OP

 

Více informací ZDE

 

 

  • Občanská poradna Polička je členem Asociace občanských poraden ČR

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Stanislav Větrovský - poradce a sociální pracovník Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra Mgr. Markéta Šafářová - ředitel