Nízkoprahové denní centrum


  • Tel.: 731 598 812, 461 723 758, 461 725 552
 
Střítežská 399, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové denní centrum

  • Místo, kam může člověk zajít, a kde mu bude poskytnuta okamžitá nejzákladnější pomoc. 

  • Je určeno lidem bez přístřeší nebo žijícím ve velmi špatných bytových podmínkách a sociálně nejslabším.

  • Služby jsou poskytovány zdarma.

  • Zajišťují je sociální pracovník a pracovnice v sociálních službách.

  • Nízkoprahové denní centrum je otevřeno v pracovní dny od 8 hodin do 13 hodin.

NDC

Více informací ZDE

 

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Stanislav Větrovský - sociální pracovník Nízkoprahového denního centra Mgr. Jana Flídrová - vedoucí zařízení Mgr. Markéta Šafářová - ředitel