Fimfárum - terapeutický obchod


  • Tel.: 731 604 254, 739 003 340, 731 598 815
 
Masarykova 22, Polička, 572 01

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Fimfárum

  • Je terapeutický obchod, kde se setkává Charita s veřejností.

  • Jednou z funkcí Fimfára je funkce terapeutická. Zařízení je terapeutickou dílnou, ve které se klienti z AC dílen a Otevřených dveří učí pod vedením odborného pracovníka pracovním a sociálním dovednostem:  komunikaci se zákazníky, přejímaní zboží, úklidu, počítání, překonávání studu a pocitu stigmatizace, dochvilnosti a mnoha dalším úkonům potřebných v běžném životě.

  • Zákazníci ve Fimfáru nakoupí věci nové i použité, výrobky od klientů AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička, výrobky klientů spolupracujících organizací z neziskového sektoru, zboží od spřátelených organizací a náboženskou literaturu, včetně devocionálií.

  • Dárci a dobrodinci Charity sem mohou přinášet použité, ale upotřebitelné věci jako dary určené k prodeji z druhé ruky (oblečení, boty, spotřební zboží atd.). Z výtěžku Fimfára jsou v současné době částečně hrazeny splátky úvěru na pořízení nového charitního domu Vrchlického čp. 10.  

  • Obchod má otevřeno v pondělí až pátek v 8.30 -12.00 a 13.00 – 16.30  hodin.  

  • Více informací ZDE

  • Fimfárum nabízí

    CEDULE CHARITA

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Markéta Šafářová - ředitel Jana Poliačiková - vedoucí terapeutického obchodu Fimfárum