Domácí hospic sv. Michaela


  • Tel.: 731 598 817, 461 722 218
 
Vrchlického 185, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Želmíra Plecháčková - vedoucí Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Domácí hospic sv. Michaela

  • Domácí hospic poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v jeho domácím prostředí a podporu jeho nejbližších.

  • Služba je určena lidem v terminálním stádiu nemoci z Poličky a obcí Borová, Březiny, Jedlová, Korouhev, Lačnov, Lubná, Pustá Rybná, Sádek, Sebranice, Stašov, Telecí, kteří si přejí svůj život uzavřít doma a jejich blízkým a pečujícím.

  • Péči zajišťuje hospicový tým složený z lékařů, speciálně proškolených a v paliativní péči vzdělávaných zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeutů a duchovních.

  • O přijetí nemocného do domácího hospice rozhoduje lékař hospice na základě podané žádosti a informovaného souhlasu nemocného.

  • Zdravotní ošetření je hrazeno ze zdravotního pojištění. Oblastní charita Polička má uzavřenu smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP. Služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tzn. služby lékaře, práce psychoterapeuta a sociálního pracovníka, hradí Oblastní charita Polička z výtěžku Tříkrálové sbírky.

  • Hospicová služba funguje  sedm dnů v týdnu v domácnosti pacienta.

pro umírající a jejich rodiny

 

Více informací ZDE  

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Markéta Šafářová - ředitel Želmíra Plecháčková - vedoucí Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela Jaroslava Šestáková - správce půjčovny pomůcek
Podpořte nás