Denní stacionář


  • Tel.: 731 598 815, 739 003 340
 
Vrchlického 22, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen a Denního stacionáře a sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: Svoz do zařízení a zpět charitním vozidlem upraveným pro klienty upoutané na invalidní vozík.

Denní stacionář

  • Je místo, kde se během dne postaráme a nabídneme program dospívajícímu nebo dospělému člověku s mentálním postižením.

  • Slouží lidem se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením ve věku 14 – 70 let z regionu Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko.

  • Pracují s nimi odborně způsobilí pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.

  • Služby Denního stacionáře hradí klient podle ceníku:

  • Je otevřený každý pracovní den od 7 do 15 hodin.
  • Budova Denního stacionáře je vybavena plošinou pro vozíčkáře, bezbariérovým WC a bezbariérovou koupelnou.

DS

 

Více informací ZDE

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen a Denního stacionáře a sociální pracovnice Mgr. Markéta Šafářová - ředitel Milena Nedělová, DiS. - sociální pracovnice AC dílen a Denního stacionáře