Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 577 132 359, 603 764 921
 
Hradisko 100, Luhačovice, 763 26 Vedoucí služby: Bc. Františka Vratislavská, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Dovoz a odvoz uživatelů do zdravotnického zařízení. Dovážka obědů.

Region působnosti:

  • Služby jsou poskytovány uživatelům z obcí Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno,, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Rozsah služeb

  • Každý všední den od 7:00 do 19:30 hod., dále dle individuálních potřeb klienta. Rozvoz obědů zajišťujeme nepřetržitě po celý rok, včetně sobot, nedělí a státních svátků.

Bližší informace naleznete zde.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Františka Vratislavská, DiS. - vedoucí zařízení Mgr. Anna Martincová - sociální pracovník Mgr. Lenka Semelová, DiS. - ředitel
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás