Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 731 598 814, 461 725 552
 
Vrchlického 16, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Mgr. Michal Hrdlička - vedoucí Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba

  • Služba je individuální pomoc pečovatelky konkrétnímu zdravotně znevýhodněnému člověku v jeho přirozeném prostředí, kde tuto pomoc potřebuje poskytnout, tedy především doma.

  • Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností, lidem s tělesným nebo mentálním postižením, dlouhodobě nemocným z Poličky a okolních obcí. Služba pomáhá také umírajícím, kteří chtějí svůj život uzavřít doma.

  • Službu poskytují  pracovnice v sociálních službách (pečovatelky) s odborným vzděláním. Pečovatelka přijede v dohodnutý čas nejčastěji přímo do domácnosti klienta, kde vykoná pečovatelské úkony, které si klient nasmlouval. Obvykle poskytujeme péči v rozsahu 15 min do 1,5 hodiny.
  • Na služby Charitní pečovatelské služby si klient přispívá podle ceníku:
  • Charitní pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6 hodin do 20 hodin; v sobotu, neděli a ve svátky od 6 do 10 hodin a od 16 do 20 hodin nebo v jiný čas dle dohody.

CHPS

 

Více informací ZDE 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Michal Hrdlička - vedoucí Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby Mgr. Markéta Šafářová - ředitel