AC dílny


  • Tel.: 731 598 815, 739 003 340
 
Vrchlického 22, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen a Denního stacionáře a sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby:

Svoz do zařízení a zpět charitním vozidlem upraveným pro klienty upoutané na invalidní vozík.

Doprovod klientů mimo provozní dobu.

Logo OPZ barevné

znak

 

Tato služba je financována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

AC dílny

  • AC dílny jsou pracovní dílny pro dospělé lidi s lehkým až středním mentálním postižením, kteří žijí v regionech Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko.
  • S mentálně postiženými lidmi pracují odborně způsobilí pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
  • Služby AC dílen jsou zdarma, klient zaplatí pouze:
  • Dílny jsou otevřeny každý pracovní den od 7 do 15 hodin
  • Budova AC dílen je vybavena plošinou pro vozíčkáře, bezbariérovým WC a bezbariérovou koupelnou

ACD

 

Více informací ZDE

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jaroslava Trmačová - vedoucí AC dílen a Denního stacionáře a sociální pracovnice Mgr. Markéta Šafářová - ředitel Jana Poliačiková - vedoucí terapeutického obchodu Fimfárum Ivana Rokosová, DiS. - sociální pracovnice AC dílen Milena Nedělová, DiS. - sociální pracovnice AC dílen a Denního stacionáře