Bc. Stanislav Větrovský

  • Tel.: 731 598 812

Organizace:


Seznam zařízení:

Charitní dům III. - pracovník sociálních služeb Nízkoprahové denní centrum - sociální pracovník Nízkoprahového denního centra

Seznam služeb:

Občanská poradna - poradce a sociální pracovník Nízkoprahové denní centrum - sociální pracovník Nízkoprahového denního centra