Bc. Stanislav Větrovský

  • Tel.: 731 598 812
  • stanislav.vetrovsky866/866pol.hk.caritas.cz
  • poradce a sociální pracovník Nízkoprahového denního centra

Organizace:


Seznam zařízení:

Charitní dům III. - pracovník sociálních služeb Nízkoprahové denní centrum - sociální pracovník Nízkoprahového denního centra

Seznam služeb:

Občanská poradna Polička - poradce a sociální pracovník Nízkoprahové denní centrum Polička - sociální pracovník Nízkoprahového denního centra
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás