Oblastní charita Polička vyhlásila dvě veřejné sbírky:

Veřejná sbírka Dům pro Charitu

Veřejná sbírka Projekt charitní dům

Děkujeme Vám všem, kdo nám pomáháte.

Podpořte nás