Záměry

 

Šimonciii

Vážení a milí přátelé, další kalendářní rok se nám pozvolna nachyluje ke svému konci ... můžeme se ohlížet za tím, co je za námi, a můžeme také vyhlížet to nové, co je před námi. Ať nás všechny to obojí naplní pokojem a radostí a pocitem, že právě tady a teď jsme na správném místě, ze kterého se můžeme rozhodnout být sami tou změnou, kterou chceme vidět ve světě.

Pojďme se spolu zapojit do největší sbírkové akce v republice ...

Tříkrálová sbírka ... Pomůžeme tak vytvořit nejen příběh, ale i skutečnost o lidské dobrotě, blízkosti, sdílení a pomoci.

Děkujeme Vám, že i tentokrát máme možnost a naději u toho být společně.

 

Rozhodnete se svůj rok začít dobrým skutkem a napojit se tak na tříkrálové poselství?

DĚKUJEME VÁM.

Nechť vás světlo radosti provází po celý rok!

SEZNAMTE SE, PROSÍM, SE ZÁMĚRY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022 V POLIČSKÉM REGIONU:

 • Oblastní charita Polička

  • Posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela. Částečné pokrytí provozních nákladů domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v DHP (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.

   250 800 Kč
  • Částečné pokrytí nákladů (včetně osobních) na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (pro lidi s dušením onemocněním), související s probíhající reformou psychiatrické péče, a nákladů na přípravu a provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách.

   245 100 Kč
  • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

   28 500 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   28 500 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   17 100 Kč

 

 

vizuál1_A4 - kopie