Záměry

 

Šimonciii

Rozhodnete se svůj rok začít dobrým skutkem a napojit se tak na tříkrálové poselství?

DĚKUJEME VÁM.

Nechť vás světlo radosti provází po celý rok!

SEZNAMTE SE, PROSÍM, SE ZÁMĚRY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021 V POLIČSKÉM REGIONU:

 • Oblastní charita Polička

  • Posílení personální kapacity odborného týmu paliativní péče a územní rozšíření pro poskytování služby Domácího hospice sv. Michaela.

   301 600 Kč
  • Částečné pokrytí nákladů na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (služba pro lidi s dušením onemocněním) souvisejcí s probíhající reformou psychiatrické péče.

   150 800 Kč
  • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

   26 000 Kč
  • Podpora humanitárníc projektů v Indii - podpora kvalifikačníkurzů pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora namajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   26 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   15 600 Kč

 

TKS - o hospici

obecny_rouska_SLIDER_STREDNI_780x490