INFORMOVANÝ SOUHLAS - přihláška pro koledníky

(souhlas zákonného zástupce dítěte s účastí na koledování Tříkrálové sbírky Charity ČR)

Souhlas vystavila: Oblastní charita Polička

 

Souhlasím s tím, aby se mé dítě účastnilo koledování Tříkrálové sbírky Charity ČR, a to dne 5. 1. 2019.

Beru na vědomí  a výslovně souhlasím s tím, že mé dítě se shora uvedené Tříkrálové sbírky Charity ČR účastní zcela dobrovolně a výhradně na vlastní riziko. Charita ČR a Oblasní charita Polička tedy nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za výše uvedeného nezletilého a nenesou tedy odpovědnost ani za jakoukoliv újmu, která by nezletilému v rámci Tříkrálové sbírky Charity ČR mohla vzniknout.

Potvrzuji, že jsem byl  informován o skutečnosti, že Charita ČR má uzvařeno kolektivní úrazové pojištění na dobu 1. 1. - 14. 1. 2019, které se vztahuje na dobrovolné účastníky koledování tříkrálové sbírky.

Jméno a příjmení dítěte, které se bude Tříkrálové sbírky 2019 účastnit jako koledník

Škola, kterou dítě navštěvuje
Třída, do které dítě chodí

Pokud to organizační možnosti dovolí, přeji si, aby výše uvedené dítě bylo zařazeno do skupinky společně s:

1. Jméno a příjmení dítěte, se kterým by chtělo výše uvedené dítě koledovat společně:

2. Jméno a příjmení dítěte, se kterým by chtělo výše uvedené dítě koledovat společně:

Rodič poskytne svůj telefonní kontakt, na kterém bude k zastižení v průběhu Tříkrálové sbírky v Poličce (5. 1. 2019 od cca 7:30 hod. do 14:00 hod.)

Rodič poskytne svůj e-mailový kontakt, na kterém ho budeme kontaktovat pro potvrzení, že skutečně podal Informovaný souhlas pro výše uvedené dítě k účasti na Tříkrálové sbírce 2019.

Datum vystavení Informovaného souhlasu.

Vaše sdělení považujeme za naprosto důvěrné, určené pouze pro naše vnitřní potřeby. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Obecné nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jeho obsah bude chráněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA