Informace pro koledníky Tříkrálové sbírky 2019 v Poličce

 

 • Máte rádi Vánoce a toužíte si prodloužit jejich krásnou atmosféru?
 • Máte chuť vykonat něco mimořádně dobrého pro druhé?
 • Chcete zažít hezké chvíle ve velké společenosti dalších kamarádů a kamarádek?

Přihlaste se jako koledníci a pojďte s námi v Poličce

v sobotu 5. ledna 2019

do Tříkrálové sbírky!

 

Jak se můžete přihlásit:

 • Vyplňte elektronickou  příhlášku ZDE
 • Kontaktujte koordinátora pro Poličku, Jitku Balášovou na tel. 731 591 558 nebo e-mailem:  asistent@pol.hk.caritas.cz
 • Zastavte se v pracovní dny od 8 - 15 hodin do správního střediska Oblastní charity Polička - Charitní dům II. (Vrchlického čp. 16)

Přihlaste se co nejdříve! Počet koledujících skupinek je omezený. V případě většího zájmu o koledování budou zájemci zařazováni podle času podání přihlášky.

Ale nedostane-li se na Vás, nezoufejte! Letos poprvé máme pro děti, na které se s koledováním v Tříkrálové sbírce nedostalo,  připravený náhradní program. Můžete se stát postavou v Živém betlému!

 

Jak bude koledování probíhat?

 • po obdržení přihlášky ke koledování se telefonicky spojíme s rodiči dítěte a poskytneme jim základní informace,
 • rodičům dítěte zařazeného do Tříkrálové sbírky zašleme před jejím konáním podrobné písemné informace e-mailem,
 • na Tříkrálové sbírce stráví koledníci čas v sobotu 5. ledna 2019 cca od 7:30 do 14 hodin,
 • sraz koledníků je v Charitním domě I. (Vrchlického 22, Polička) v cca 7:45 - 8:30 hodin,
 • koledníci na Charitě dostanou kostýmy nebo mohou přijít ustrojeni ve svém tříkrálovém oblečení,
 • každá trojice koledníků je doprovázena zodpovědnou osobou - vedoucím skupinky, který děti doprovází, pečuje o ně a je v kontaktu s koordinátorem Tříkrálové sbírky. Tříkrálové skupinky jsou v době koledováni kryty pojištěním proti úrazu.
 • součástí Tříkrálové sbírky je účast koledníků v tříkrálovém průvodu na náměstí Palackého v Poličce, kde se připojí k Živému betlému (9 - 9:30 hodin),
 • poté - cca od 9:30 do 12:30 hodin  budou skupinky koledníků koledovat v ulicích města Poličky, Modřeci, Stříteži a Bořinách na předem stanovených trasách,
 • po návratu z koledy se děti v Charitním domě I. odstrojí a zůstávají na oběd (bývá skvělý bramborový guláš a spousta buchet a cukroví). Odtud odcházejí domů buď samy nebo si je zde vyzvednou rodiče.

Koledování má své nároky a je nejvhodnější pro děti mladšího a staršího školního věku. Mladší děti (předškolní) s jejich rodiči zapojíme do Živého betlému.

Tříkrálová sbírka se koná za každého počasí, proto pamatujte na odpovídající oblečení dětí.

Tato akce zahrnuje koordinaci mnoha lidí. Proto Vás prosíme o zodpovědný přístup. Kdyby se u přihlášených koledníků cokoliv změnilo, a dítě se nemohlo koledy zúčastnit, prosíme, co nejdříve o tom informujte koordinátora na výše uvedených kontaktech. Velice Vám děkujeme!