DĚKUJEME DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST !!!

Za vlídné přijetí koledníků a jejich štědré obdarování, pochopení pro potřeby potřebných a za vstřícnost a náklonnost k poličské Charitě. Díky Vám máme na Poličsku tyto výsledky:

Výsledky v Poličce

Výsledky na Poličsku

Výsledky v celé republice

Fotografie k tříkrálové sbírce

Záměr Tříkrálové sbírky 2019 pro Poličsko

 

DĚKUJEME VÁM, KOLEDNÍCI!!!

V Poličce a obcích Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny se Vás sešlo:

 • 136 dětí - koledníků
 • 46 vedoucích skupinek

V Bystrém a 26 obcích se Vás sešlo:

 • 345 dětí - koledníků
 • 105 vedoucích skupinek

Důstojně jste reprezentovali postavy Kašpara, Melichara a Baltazara i plnili úkol, na nějž jste byli vysláni.

Odměna pro koledníky: KINO - MALÁ ČARODĚJNICE

NĚMECKÁ HRANÁ KOPRODUKČNÍ POHÁDKA

 • proběhne v neděli 10. 2. 2019 v Tylově domě Polička ve dvou časech (od 14 a od 16:30 hodin),
 • před pohádkou jsme promítnuli krátký obrazový záznam z koledy 2019 v Poličce a 27 obcích, které se do Tříkrálové sbírky 2019 na Poličsku zapojily.

Děkujeme všem, kdo s organizací tříkrálové sbírky pomáhali:

 • paním starostkám a pánům starostů ze dvou měst a 26 obcí,
 • pánům farářům a lidem z farností Bystré, Borová, Polička, Sádek, Sebranice a Svojanov,
 • pracovníkům ze základních škol v Bystrém, Borové, Jedlové, Korouhvi, Květné, Oldřiši, Pomezí a Vítějevsi,
 • pracovníkům z mateřských škol Svojanov a Rohozná.

Děkujeme všem, kdo jste se přičinili o krásu tříkrálové sbírky v Poličce:

 • farnosti Polička za ztvárnění živého betlému na náměstí,
 • třem králům na koních pánům Stodolovým z Oldřiše a Mlynáři z Borové za královskou jízdu,
 • Small Bandu za andělské fanfáry z balkónu radnice,
 • panu faráři Tomášovi Enderlemu za udělení požehnání koledníkům,
 • Michalovi a Tomáši Popelkovým za ozvučení,
 • fotografům Stanislavu Grubhofferovi, Evě Křivkové a Jaroslavě Trmačové  za zachycení prchavých okamžiků na věčnou památku.

Děkujeme vám, kdo jste pracovali v zázemí tříkrálové sbírky v Poličce:

 • všem zaměstnancům Oblastní charity Polička za jejich obětavé přičinění,
 • Pepovi Balášovi za přípravu 220 porcí výborného bramborového guláše pro koledující,
 • 20 paním, které napekly pro koledníky sladké moučníky,
 • rodině Navrátilových za věnování 30 kg brambor na guláš pro koledníky
 • Masokombinátu Polička, a. s. za věnování uzenin na přípravu guláše
 • Jídelně Sádek za oškrabání 30 kg brambor do guláše a za zapůjčení nádobí.

V pozadí za úspěšným průběhem místní tříkrálové sbírky stojí dvě desítky lidí v organizačním týmu, kteří na ní mají svůj nepřehlédnutelný podíl.  Také těmto "neviditelným" pracovníkům v týlu náleží upřímný dík, že město Polička mohlo opět zahájit nový rok 2019 důstojnou a obecně prospěšnou akcí.

Jako poděkování koledníkům i všem výše jmenovaným jsme opět připravili:
 

 

1. Organizace TKS 2018 v Poličce:

Sbírku na vesnicích organizují místní lidé z příslušné obce (z obecního úřadu, základních škol či školek, z farnosti nebo individuální dobrovolníci).

koledu v Poličce organizuje koordinátorka Jitka Balášová:

2. Organizace TKS 2018 v obcích: 

Sbírku na vesnicích organizují místní lidé z příslušné obce (z obecního úřadu, základních škol či školek, z farnosti nebo individuální dobrovolníci).

koordinátorkou pro obce je Štěpánka Dvořáková