K + M + B + 2018 

DĚKUJEME VÁM, DÁRCI!!!

Za laskavé a vlídné přijetí koledníků, za vaši štědrost, velkorysost a pochopení pro potřeby druhých, zvláště těch potřebných. Díky Vám číselné výsledky na poličsku vypadají takto:

Výsledky v Poličce

Výsledky na Poličsku

Výsledky v celé republice

Fotografie k tříkrálové sbírce

DĚKUJEME VÁM, KOLEDNÍCI!!!

V Poličce a obcích Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny se Vás sešlo:

 • 132 dětí - koledníků
 • 44 vedoucích skupinek

V Bystrém a 26 obcích se Vás sešlo:

 • 344 dětí - koledníků
 • 100 vedoucích skupinek

Byli jste spolehliví, ukáznění a slušní, zároveň nadšení, radostní a vstřícní.

Děkujeme všem, kdo s organizací tříkrálové sbírky pomáhali:

 • paním starostkám a pánům starostů ze dvou měst a 26 obcí,
 • pánům farářům a lidem z farností Bystré, Borová, Polička, Sádek, Sebranice a Svojanov,
 • pracovníkům ze základních škol v Bystrém, Borové, Jedlové, Korouhvi, Květné, Oldřiši, Pomezí a Vítějevsi,
 • pracovníkům z mateřských škol Svo¨janov a Rohozná

Děkujeme všem, kdo jste se přičinili o krásu tříkrálového průvodu v Poličce:

 • třem králům na koních ze stáje paní Jitky Jandlové za královskou jízdu,
 • Small Bandu za hudební podbarvení celé akce probíhající na náměstí,
 • panu faráři Tomášovi Enderlemu za udělení požehnání koledníkům,
 • Tomášovi Popelkovi za ozvučení,
 • fotografům Jaroslavu Marešovi, Luďkovi Popelkovi a Petru Stejskalovi za zachycení prchavých okamžiků na věčnou památku,
 • Martinu Talackovi za natáčení.

Děkujeme vám, kdo jste pracovali v zázemí tříkrálové sbírky v Poličce:

 • všem zaměstnancům Oblastní charity Polička za jejich obětavé přičinění,
 • Pepovi Balášovi a Simoně a Jaroslavu Dvořákovým za přípravu 72 litrů výtečného guláše pro koledující,
 • 20 paním, které napekly pro koledníky sladké moučníky,
 • rodině Navrátilových za věnování 30 kg brambor na přípravu guláše pro koledníky
 • Jídelně Sádek za oškrabání 30 kg brambor do guláše a za zapůjčení nádobí.

Někteří jste byli ozdobou, jiní přímým výkonným orgánem nebo hybnou silou v pozadí. Všichni však máte svůj podíl na tom, že letošní tříkrálová sbírka byla opět důstojnou, dojemnou a hlavně obecně prospěšnou událostí, kterou spolu s Vámi město Polička vstoupilo do roku 2018.

Jako poděkování koledníkům i všem výše jmenovaným jsme opět připravili:
 

KINO PRO KOLEDNÍKY - pohádku ANDĚL PÁNĚ II.

 • proběhlo v neděli 28. 1. 2017 v Tylově domě Polička ve dvou časech (od 14 a od 16:30 hodin),
 • před pohádkou jsme promítnuli krátký obrazový záznam z koledy 2018 v Poličce a 27 obcích, které se do Tříkrálové sbírky 2018 na Poličsku zapojily.

 

1. Organizace TKS 2018 v Poličce: 

koledu v Poličce organizuje koordinátorka Štěpánka Dvořáková

2. Organizace TKS 2018 v obcích:

Sbírku na vesnicích organizují místní lidé z příslušné obce (z obecního úřadu, základních škol či školek, z farnosti nebo individuální dobrovolníci).

koordinátorkou pro obce je Jitka Balášová: