Tříkrálová sbírka 2017

je spočítána a zaznamenali jsme opět rekord.

Výtěžek činí  711 364 korun! Děkujeme Vám!!!

Děkujeme koledníkům, vedoucím skupinek a všem lidem ve městech i na vesnicích, kteří ke sbírce poskytli jakoukoliv pomoc. Děkujeme starostkám, starostům a kněžím za opravdovou podporu a všem dárcům za velkou štědrost a vlídné přijetí koledníků.

S všemi těmito lidmi je tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Polička tím, čím je – hezkou a užitečnou křesťanskou tradicí.

Výsledky na podívání:

  Záměr Tříkrálové sbírky 2017.pdf

Celkový výsledek TKS 2017 na Poličsku.xls

Výsledky v Poličce podle koledujících skupinek.docx

Kino pro koledníky

Fotogalerie z Poličky

Fotogalerie z vesnic

 

 Poděkování koledníkům  -  KINO PRO KOLEDNÍKY - proběhne v neděli 29. 1. 2017 v Tylově domě Polička.

 

1. Organizace TKS 2017 v Poličce: 

koledu v Poličce organizuje koordinátorka Jika Balášová

2. Organizace TKS 2017 v obcích:

Sbírku na vesnicích organizují místní lidé z příslušné obce (z obecního úřadu, základních škol či školek, z farnosti nebo individuální dobrovolníci).

koledu ve vesnicích koordinuje Štěpánka Dvořáková

 

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.
Podpořte nás