Tříkrálová sbírka 2015

ZASE REKORD!!! 626 097 Kč (o 49 205 Kč více než vloni)

výsledky TKS 2015 podle obcí.xls

Záměr TKS 2015.doc

Fotogalerie z tříkrálové sbírky v Poličce

Infomace - Kino pro koledníky

Poděkování

  • všem koledníkům  a vedoucím skupinek za neutuchající, ba vzrůstající zájem o koledování a za zdolání nepříjemného počasí při koledě v roce 2015. Bylo jich 578. (141 skupinek).
  • koordinátorům sbírky ve vesnicích, starostům obcí, farnostem a farářům v okolních obcích za každoroční pomoc při sestavování skupinek a zajištění koledování na vesnicích. Koledovalo se ve 2 městech a 26 obcích.
  • učitelům a dětem z Masarykovy ZŠ Polička a ze ZŠ Na Lukách, učitelům a dětem ze škol na vesnicích,
  • manželům Jadlovým a rodině Bidmonových a jejich třem koním za krásný úvod tříkrálového průvodu koledníků
  • p. uč. Jindrovi a jeho Small bandu při ZUŠ B. Martinů Polička za fanfáry ke královskému průvodu
  • restauraci Jordán za 220 porcí výtečného bramborového guláše pro koledníky v Poličce
  • dárkyním pečeného občerstvení pro koledníky
  • městu Polička a Tylovu domu Polička za zajištění atraktivního dárku pro koledníky z měst i vesnic v podobě zajištění filmu Tři bratři a jeho promítnutí
  • pracovníkům poličské Charity za skvělé organizační výkony spojené se sbírkou.
Nebyly nalezeny žádné dokumenty.
Podpořte nás