TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

… je prastarý zvyk, kdy nejchudší z chudých obcházeli domy a koledovali o přilepšení ke svému živobytí.

V současnosti se z Tříkrálové sbírky vytvořil obyčej podobný tomu minulému. Děti i dospělí přestrojení za tři krále také obcházejí domy a koledují. Koledu však získávají nikoliv pro sebe, ale pro druhé – potřebné v naší společnosti (postižené, lidi na okraji společnosti, utiskované…).

PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milí občané měst Poličky a Bystrého a všech 26 obcí Královéhradecké diecéze spadajících v Tříkrálové sbírce do působnosti Oblastní charity Polička,

není nad to zahájit nový rok dobrým skutkem.

Vy jste to udělali…

…když jste v období kolem svátku Tří králů přispěli do pokladniček tříkrálové sbírky. Podpořili jste tím tuto křesťanskou dobročinnou akci.

A jaký byl výsledek?

Od určitého okamžiku sportovec, který se přiblíží k hranicím svých možností, posouvá svůj rekord kupředu jen po malých kouscích. K tomuto pomyslnému vrcholu se dostala i Tříkrálová sbírka na Poličsku. Možnosti příspěvků vás dárců letos vytvořily nový rekord:

518 740 Kč.

Znamená navýšení loňského výsledku o 667 Kč.

Vážení přátelé, žijeme skutečně v nesmírně štědrém kraji.

Děkujeme vám za to!

Výsledky koledování v Poličce

Výsledky TKS 2013

Účel tříkrálové sbírky 2013

Podpořte nás