Tříkrálový telefon

 

Milí přátelé,

 

vždy po skončení tříkrálové koledy píši zamyšlení - někdy sladkobolné, jindy veselé, ale vždycky vděčné. Neodpustím si ho ani letos. Nebudu však děkovat jednotlivým skupinám lidí a organizacím, které nám pomohly. Jsou stále stejné, pouze jejich okruh se čím dál víc rozšiřuje a jsem jim dlouhodobě hluboce vděčna. Dnes poděkuji osobě, kterou znám málo. Vím ale o ní bezpečně, že má prsty ve všem dobrém. Chci poděkovat Bohu.

 

Tříkrálovou sbírku připravujeme už od začátku prosince. Objíždíme obce, zapečeťujeme pokladničky, kontaktujeme lidi… a také rozdáváme formuláře, na kterých je uvedeno telefonní číslo na hlavního koordinátora. Kontakt je také na každé průkazce vedoucího skupinky, má ho každý starosta i místní koordinátor v obcích. Hlavním koordinátorem jsem já. Je to číslo mého služebního telefonu a já jsem tento telefon 2. ledna 2011 ztratila.

 

Ztratila jsem ho při bohulibé akci – zájezdu části koledníků na natáčení Tříkrálového koncertu v Brně. Při rozdělování dětí do šesti připravených aut mi zřejmě nestačily dvě ruce a telefon jsem odložila na střechu vozu. A vyjela jsem.

 

Na ztrátu jsem přišla v divadle. Vyzváněl, ale nebyl. Po představení jsem ho hledala v autě. Zvonil, ale zase nebyl. Po příjezdu do Poličky jsem ho hledala ve sněhu na parkovišti, kde jsme nastupovali. Opět zvonil, ale pořád nebyl.

 

Panika. Co udělám, když od včerejška jede tříkrálová sbírka a nikdo se na mě nedovolá? Klid, přemýšlej, na řešení nenadálých událostí jsi mistr,“ dodávala jsem si odvahu. Trvalo to asi 3 minuty, když zazvonil můj druhý - soukromý telefon: „Tvůj mobil je u Petra Dvořáka. Vyzvedni si ho tam.“ „Aleluja!!!!!“

 

Jaká že byla jeho cesta? Ze střechy auta sklouznul už na křižovatce u Tylova domu. Tam, pochroumaný, ležel dobré čtyři hodiny a čekal. Chtěla bych vidět tu letku andělů, kteří ho chránily před koly aut a nenechavými ručkami. Našli ho páni hasiči: Lukáš Schauer a František Kopiště, když se vraceli domů ze služby. Z aparátu nešlo volat, ale oni to nevzdali. V adresáři náhodou objevili kontakt na svého kolegu - Petra Dvořáka a zavolali mu. V té době jsem rozvážela děti ze svého auta po koncertě domů. „Náhodou“ u mě seděly děti …Dvořákovy. Vyskočily z auta a já jela hledat telefon k charitě. U nich doma se právě řešil nalezený telefon a ony si vzpomněly, že jsem ten svůj hledala. A bylo jasno… SIM s tříkrálovým číslem na koordinátora byla zachráněna.

 

Že se do tříkrálové sbírky Bůh vkládá, je pro mne za ta léta věc jasná. A že se letos zasnažil mimořádně, dokládá i výtěžek „tříkrálovky“. Z Poličky, Bystrého a pětadvaceti okolních obcí se na účet sbírky sešlo rekordních 496 006 Kč.

 

A těch 3 994 Kč chybějících do půlky miliónu? Ty si asi Pán Bůh nechal za „vícepráce“, které měl s jedním tříkrálovým telefonem. A možná taky proto, aby se nám z letošního úspěchu nezamotala hlava. On Bůh je vynikající organizátor, dobrý „hasič“ lidských chyb a taky vtipálek.

 

Takže: „Díky Bože!“ A kdo v Tebe nevěří, tak: „Díky náhodo!“ I tak se dají těžko uvěřitelné věci vysvětlit.

 A díky Vám všem!!!

 

Štěpánka Dvořáková

Oblastní charita Polička

nikterak příbuzná s rodinou Dvořákovou uvedenou v článku

 

Oblastní charita Polička děkuje těm, kdo se v městě Polička aktivně zapojili do tříkrálové sbírky 2011:

 

Vedoucím skupinek: 39 osobám převážně z poličské farnosti

Dětem - koledníčkům: 83 dětem z poličské farnosti, gymnázia a základních škol Luční a Masarykova

Pracovníkům charity: 27 osobám – tj. každému zaměstnanci charity za organizaci a tvorbu zázemí pro koledníky

Třem králům na koních: Miloši Jandlovi, Petře Smolkové a Kamile Cupalové

Koním: Bonie, Adoré a Vinárně

Paním pekařkám: 12 - ti paním z farnosti za vytvoření sladkých potěšení pro koledníky

Fotografům: za zachycení okamžiků

Restauraci Jordán: za uvaření 150 porcí guláše pro koledníky a zázemí

Obyvatelům Penzionu: za uspořádání živého betlému

Pánům farářům: za skvělou podporu a povzbuzení

 

A VŠEM DÁRCŮM: ZA MILÉ PŘIJETÍ, ZA ŠTĚDRÝ PŘÍSPĚVEK DO CHARITNÍ POKLADNIČKY I ZA DROBNÉ SLADKOSTI PRO KOLEDUJÍCÍ DĚTI.

 

V Poličce (včetně Lezníku, Modřece a Stříteže) činil výnos sbírky 141 827,00 Kč, tj. o 5 951,00 Kč víc než v předchozím roce.

Výtěžek 2011

Zajímavosti TKS 2011

Poděkování obcím

Podpořte nás