TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010

 

Tříkrálová sbírka - chuť dobrého

 

Možná si málokdo uvědomil, že letos Tři králové své K+M+B psali na dveře již podesáté. Tolikrát se opakovala celorepubliková sbírka Charity, která navázala na starodávný vánoční zvyk a vždy prodloužila vánoční poezii lásky, úcty a tiché radosti aspoň o pár týdnů.

 

Mám ráda, když se lidé umějí sjednotit, spolupracovat, překonávat nepohodu a překážky a ještě přitom někomu druhému pomáhat. Tohle všechno Tříkrálová sbírka zahrnuje. V tom je její poezie a tím také oslovuje. Letos, k desátému výročí, jako by obdarovala samu sebe. Devátého ledna se zasněženou Poličkou, Bystrým a okolními 27 obcemi brouzdalo rekordních 116 skupinek koledníků – vesměs čtyřčlenných (3 králové a dospělý doprovod), někde však i sedmičlenných – například v Širokém Dole, kde už nebylo dost pokladniček, zato přebytek natěšených králů. Počet koledníků se tak blížil k 500 osobám! Letos měl průběh v Poličce i trochu jiný řád. Dali mu ho pracovníci poličské pošty, kteří nám pomohli optimálně rozdělit rajón. Připojil se i Penzion Polička s půvabným živým betlémem, u kterého končil královský průvod vedený Třemi králi na koních (manželé Jandlovi a p. Bidmonová). Nechybělo ani žehnání koledník páterem A. Sedlákem u kostela Svatého Jakuba. A pomáhali další: starostové obcí a ředitelé venkovských škol, Gymnázium Polička (p. uč. Jermanová), paní „pekařky“ co vždy dodávají pro koledníky buchty, společnost Naděje, která pro ně připravila čokoládky, zaměstnanci Charity a další a další – velká síla lidí.

 

A dary byly veliké. Z pokladniček jsme vysypali 472 337 korun (o 33 258 Kč více než vloni), v Poličce se vybralo 135 876 Kč, (tj. o 10 441 Kč více). Mnohokrát děkujeme za vaši štědrost.

 

Nezbývá než nepřipomenout, co s darem učiníme. 65 % z výtěžku zůstane poličské charitě. Větší část chceme odložit na koupi nového devítimístného svozového vozu s úpravou pro vozíčkáře pro klienty Denního stacionáře. Předpokládáme, že do tří let nám stávající auto doslouží. Další část pošetříme na odklimatizování podkrovních prostor v Denním stacionáři, kde se v létě téměř nedá pracovat. Zbytek použijeme na zahraniční humanitární pomoc a přímou pomoc lidem v nouzi na Poličsku. Zbývajících 35 % výtěžku poputuje do společné kasy Charity Česká republika, která z těchto prostředků financuje větší zahraniční humanitární projekty. I o těch se budete moci podrobněji dozvědět od koordinátorů, kteří v letošním roce přislíbili v Poličce udělat o těchto projektech přednášku.

 

Vážení a milí čtenáři, děkuji Vám, že se k Tříkrálové sbírce stále ve větší míře i v různosti forem pomoci připojujete. Pomáháte tím Charitě uskutečňovat její poslání, pomáháte potřebným a možná pomáháte i sobě – prožívat tichou radost z něčeho, co je dobré.

 

                                                                                     Štěpánka Dvořáková Oblastní charita Polička

 

Organizační zajištění:

Počet zúčastněných měst a obcí: 29

Počet skupinek koledníků: 116

Za velkou pomoc zejména děkujeme: Starostům zúčastněných obcí, paní profesorce Jermanové a studentům poličského Gymnázia, všem Základním školám, které se podílely na organizaci, manželům Jandlovým a spol., restauraci „Jordán“ v Poličce, Kájovi Tojšlovi, Luďkovi Popelkovi a všem ostatním, kteří s Tříkrálovou sbírkou pomohli

Výtěžek

Podpořte nás