TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009

 

Tříkrálový zázrak

 

Čtyři roky jsem v těsné blízkosti zrodu Tříkrálové sbírky. Ačkoliv je scénář mých vnitřních pochodů každoročně stejný (vystřídají se v něm odhodlání, nadšení, akce, rozčarování, panika, konsolidace, další akce, únava, akce, akce, akce...). Nakonec po ní vždycky zůstane klid a oči plné údivu. Proč?

 

Tříkrálová sbírka totiž není pouze sbírkou peněžní, jak se jeví navenek. Je i sbírkou lidských charakterů, jež ve mně opakovaně vzbuzují údiv.

 

Údiv ve mně vyvolávají děti, které každoročně do koledy jdou, zmrzají, zpívají do kolečka a až do ochraptění tříkrálovou koledu a pak po návratu na Charitě vesele řádí, jako by nepodstoupily žádnou námahu. Udivují mě dospělí, kteří po pracovním týdnu vymění sobotní odpočinek za obcházení domů s partou dětí a pokladničkou na krku. Udivují mě paní „zásobovačky“, které samy hlídají, aby se koledníci na Charitu vrátily k plnému stolu. Udivuje mě ochota a preciznost trojice králů na koních, udivují mě studenti gymnázia, jak překonávají přirozený ostych mládí a odhodlaně se zhošťují úkolu. Udivují mě starostové obcí, dobrovolníci a ředitelé vesnických škol, kteří rok co rok na sebe berou břímě organizace sbírky ve své obci. Udivují mě pracovníci Charity, kteří se semknou a dřou, aby všechno klaplo. Udivuje mě stále laskavější a vřelejší přijímání koledníků vámi občany.

 

A nejvíc mě udivují lidé, kteří po sbírce přijdou na Charitu s penězi v ruce a s jemnou výčitkou: „Víte, k nám Tři králové nedorazili…“ Trochu se za to stydím, ale pak se dostavuje klid. Vždyť my těm lidem naší koledou asi opravdu přinášíme radost. A tak, jak o Vánocích všichni prožíváme zázrak narození Ježíše, o Třech králích v Charitě prožíváme zázrak lidství. Letošní zázrak má svoji číselnou hodnotu. Je to částka 439 079,00 Kč (o 73 894,50 Kč více než vloni).

 

Že to není žádný zázrak? Ale kdeže! Vždyť média jsou plná hospodářské krize… a zázraky lidství se přesto dějí.

 

                              Rok plný požehnání a pokoje za Oblastní charitu Polička přeje Štěpánka Dvořáková

Organizační zajištění:

Počet zúčastněných měst a obcí: 27

Počet skupinek koledníků: 111

Za velkou pomoc zejména děkujeme:

Starostům zúčastněných obcí, paní profesorce Jermanové a studentům poličského Gymnázia, všem Základním školám, které se podílely na organizaci, manželům Jandlovým a spol., restauraci „Jordán“ v Poličce, Davidovi Zachovalovi, Miloslavu Plecháčkovi, a všem ostatním, kteří s Tříkrálovou sbírkou pomohli.

Výtěžek

Podpořte nás