Informace pro koledníky a jejich rodiče

Ještě má dost sil

Kdo se může stát koledníkem?

Každý člověk, který má chuť se do tříkrálové sbírky zapojit a respektuje její účel i průběh. Koledníkem jsou nejčastěji: 

 • děti - s vyplněným Souhlasem rodičů (Nejlépe děti již školou povinné, protože je třeba, aby měly dostatečnou fyzickou výdrž, aby celou pochůzku zvládly)
 • mládež (do 15ti let) - s vyplněným Souhlasem rodičů 
 • mládež nad 15 let
 • dospělí (Není výjimkou, že se domluví skupinka dospělých a vyrazí koledovat. Bývají skvělí.)

Co koledník potřebuje?

 • nezletilí - Souhlas rodičů
 • všichni - informace od příslušného koordinátora (Polička: Ivana Rokosová, tel. 737 501 941, vesnice - místní koordinátoři)
 • vhodné oblečení - přiměřené podle počasí
 • kvalitní boty - nepromokavé
 • dobrou náladu a chuť si zazpívat

Co koledník nepotřebuje?

 • v pochůzce po Poličce kostým - pro všechny koledníky máme připraveny královské koruny a bílé pláště. Ale chcete-li si vyrobit vlastní odění, je to vítáno a respektováno. Na bílé pláště jsou hezké barevné huňaté šály, tak si je vezměte, ať jste krásní. Na vesnicích je to s oblečením jinak, podle konkrétních zvyklostí. O nich Vám řekne místní koordinátor.
 • kamarády - Věř nám! I když nikoho nebudeš znát, během koledy se s ostatními seznámíš a získáš v nich nové přátele. Máme také dobré vedoucí, kteří se o to, aby se vám na koledě dobře dařilo, postarají.
 • mobil  -  když bude potřeba, zavolá vedoucí Vaší skupinky koordinátorovi a kordinátor rodičům (je dobré, aby rodiče byli v průběhu tříkrálové sbírky na telefonu dostupní). Pro klid rodičů: nutnost kontaktovat  Vás v souvislosti s již probíhající tříkrálovou sbírkou bývá naprosto minimální.
 • pojištění - koledník je jako dobrovolník automaticky pojištěn pro případ úrazu